zondag 19 juni 2022

Juni-nummer Den Spiegel


Het juni-nummer (2022-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 juni 2022 bij het muZEEum. 
Klik hier voor de inhoud.

zaterdag 23 april 2022

Uitnodiging ALV 18 mei 2022 en lezing “Vlissingen was echt wel de eerste!”.


Algemene Ledenvergadering woensdag 18 mei 2022 om 19.00 uur in het muZEEum


>>  Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>  Klik hier voor het verslag van de ALV van 19 oktober 2020
>>  Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2021
>>  Klik hier  voor het financieel jaarverslag 2021
>>  Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2021
>>  Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2021

Na de pauze:
lezing van Peter van Druenen met de titel "Vlissingen was echt wel de eerste!"
.
Klik hier hier voor het aanmeldingsformulier

Zondag 6 april 1572 kan worden gezien als een van de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van Vlissingen: het was immers de dag waarop de inwoners erin slaagden de vijand, de Spaanse en Waalse soldaten van Alva, de stad uit te jagen. Het was de dag waarop Vlissingen een identiteit kreeg, een eigenwaarde, een trots. Geen andere stad was eerder geweest, ook niet Den Briel, waar de Spanjaarden al waren vertrokken voordat een groepje ongeregelde watergeuzen op 1 april door de openstaande poorten zo naar binnen konden lopen. In zijn lezing over de Vlissingse Opstand zal Peter van Druenen ingaan op de achtergronden van deze gebeurtenissen en onderbouwt hij de stelling dat het niet ging om een spontane opstand van één dag, maar om een lang van te voren geplande en degelijk voorbereide machtsovername.Handtekening van Willem van Oranje onder de brief die hij schreef aan de Vlissingers waarin hij hen bedankt voor het verslaan van de Spanjaarden en zegt dat Vlissingen de eerste stad is die dit heeft gedaan (bron: Zeeuws Archief, Archief Vlissingen, Toegang 400, Handschriftenverzameling II).

donderdag 14 april 2022

Presentatie standaardwerk over Frans Naerebout

Beste Vrienden van het muZEEum,

In september 2018 verzorgde prof. dr. Dirk Kolff voor een volle zaal in het muZEEum een lezing over Frans Naerebout voor de Vrienden van het muZEEum.

Op vrijdag 29 april as. wordt zijn boek over loods en mensenredder Frans Naerebout en het Vlissingen van zijn tijd gepresenteerd in het stadhuis te Vlissingen. Graag attenderen wij u op deze presentatie ( zie de bijlage).


Indien u bij de presentatie aanwezig wil zijn kunt u zich vóór 25 april aanmelden via publiciteit@walburgpers.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden,
Leida Goldschmitz, secretaris.maandag 6 december 2021

Januari-nummer Den Spiegel


Het januari-nummer (2022-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 januari 2022 bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

woensdag 17 november 2021

Uitgesteld: de Algemene Ledenvergadering 2021 en de lezing van de heer dr. Gerhard de Kok


Beste Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen, 

Het spijt ons bijzonder dat wij u moeten mededelen dat vanwege de oplopende COVID-19 besmettingen de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden op woensdag 24 november as. en de lezing door de heer dr. Gerhard de Kok komen te vervallen. Volgens de statuten zijn wij verplicht de ALV binnen de eerste zes maanden van het jaar te houden. Echter, in die periode kon de ALV vanwege beperkende maatregelen geen doorgang vinden en werd deze verschoven naar 24 november 2021, in de hoop dat de bijeenkomst dan wel plaats kon vinden.

Gezien de vele besmettingen en de nieuwe maatregelen heeft het bestuur met pijn in het hart besloten de bijeenkomst nogmaals te verschuiven naar de eerste maanden van het volgende jaar.

Gelukkig zijn er geen urgente onderwerpen te bespreken en de agendapunten blijven staan. De kascommissie, bestaande uit de heren Timmerman en Speckens, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

De spreker, dr. Gerhard de Kok, is het volkomen eens met ons besluit en heeft aangegeven graag volgend jaar, als de omstandigheden het toelaten, zijn lezing te willen houden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vrienden

E : secr@vriendenmuzeeum.nl 

zaterdag 9 oktober 2021

Uitnodiging ALV en lezing “Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”.


Algemene Ledenvergadering woensdag 24 november om 19.00 uur in het muZEEum

>>  Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>  Klik hier voor het verslag van de ALV van 19 oktober 2020
>>  Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2020
>>  Klik hier voor de aansluitende lezing van dr. Gerhard de Kok over “Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”.

donderdag 23 september 2021

Oktober-nummer Den Spiegel


Het oktober-nummer (2021-4) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

maandag 21 juni 2021

Juni-nummer Den Spiegel


Het juni-nummer (2021-3) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

dinsdag 4 mei 2021

Uitnodiging Symposium Maritiem Portal, 14 mei

Beste Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van het achtste Symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Tijdens het symposium, dat online wordt georganiseerd, heeft ons muZEEum een mooie inbreng: directeur Onno Bakker is gastheer en Pol Verbeek bespreekt zes schilderijen uit de wereldberoemde collectie van Anthony Inder Rieden die aan het muZEEum in bruikleen is gegeven. 


Het symposium vindt plaats via Zoom op vrijdag 14 mei 2021, 14.00 uur, 'inloop' vanaf 13.45 uur. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier: https://maritiemportal.nl

Met vriendelijke groet, 
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen,
Het bestuur

zondag 21 maart 2021

Film: Lunarium


Op de dag dat de winter overgaat in de lente - 21 maart - neemt het Zeeuws maritiem muZEEum u mee naar een bijzonder object in deze online lezing: het Lunarium van Schortinghuis, eind achttiende eeuw. Destijds kregen leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een bouwpakket in huis om inzicht te krijgen in de omloop van de maan. Iets waarvoor we in de 21e eeuw een app zouden gebruiken. 

Aan het woord komen dr. Huib Zuidervaart over het ontstaan en het gebruik van het instrument. Boek- en papierrestaurator Marijn de Valk vertelt over het materiaal en de restauratie van het kwetsbare object. Ook krijgt u antwoord op de vraag wie de bedenker van de maanwijzer, A. Schortinghuis, was. Tot slot is er aan de kijkers een oproep; wie helpt ons de oplossing te vinden? Deze film is ontstaan met steun van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen.

Met dank aan: De Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen Marijn de Valk Huib Zuidervaart Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Bibliotheek Rotterdam Erasmuscollectie Bert Degenaar, planetarium Zuylenburgh, Oud-Zuilen.