maandag 17 september 2018

Oktober-nummer Den Spiegel

Het oktober-nummer (2018) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

vrijdag 31 augustus 2018

Film én lezing over Betje Wolff

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,

Enige tijd geleden heb ik de rechten gekregen om de documentaire Betje Wolff, een feministe in de Beemster (van regisseur Paul Kramer) te mogen vertonen voor onze leden. Vanwege het drukke programma van de Vrienden dit jaar is het daar nog niet van gekomen, totdat ik Leo Hannewijk, directeur van Film by the Sea, hierover vertelde. Hij stelde me voor om de film tijdens het festival te vertonen, inclusief een korte lezing over Betje Wolff. De toegang zou gratis zijn.

Uiteraard kon ik daar geen nee tegen zeggen en ons gesprek eindigde met het plan om het wat groter aan te pakken en twee voorstellingen (+ lezingen) te verzorgen.

Alle details zijn nu bekend en ik heb dan ook het voorrecht om u voor een van deze twee voorstellingen uit te nodigen. Ikzelf zal de beide keren de inleiding verzorgen omdat in de documentaire vooral de tijd van Betje in Noord-Holland aan de orde komt. Ik zal proberen de Vlissingse context te schetsen. De voorstellingen zijn op:

Zaterdag 15 september om 12:30 én 14:45 uur. 

Alle verdere informatie staat op: https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/betje-wolff-een-feministe-de-beemster
Hier kunt u ook de (gratis) kaarten reserveren.

Ik reken op een grote opkomst!

Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen
voorzitter

zaterdag 25 augustus 2018

Uitnodiging lezing 'De gebroeders Naerebout'

Hierbij nodigen wij u uit voor de lezing van prof. dr. Dirk Kolff over de gebroeders Naerebout.

datum: woensdag 26 september 2018
plaats: Tobagozaal van het MuZEEum

programma
- 19.30 – 20.00 uur: inloop met koffie / thee
- 20.00 uur: lezing prof. dr. Dirk H.A. Kolff
- afsluiting avond met drankje

De lezing
In 1793, nog maar een jaar na de publicatie van Adriaan Loosjes' toneelstuk 'De Gebroeders Naerebout', stierf Jacob, de oudste van de twee. Daarna is het Frans die het toneel beheerst, in talloze en publicaties, tot in het Zeeuwse volkslied toe. De lezing keert terug naar het Vlissingen van Jacob, Frans en hun vader Matthijs, een ware 'firma Naerebout'. Met z'n drieën waren zij een begrip, niet alleen vanwege hun redding van de schipbreukelingen van de 'Woestduin' in 1779, maar ook door hun werk als loodsen bij de marine en hun vele klussen op de rede van Vlissingen. Bellamy, die hen persoonlijk kende,  en andere auteurs analyseerden de verschillende, elkaar aanvullende karakters van Jacob en Frans in een dubbelportret. Brengt het hen werkelijk dichtbij voor ons? En in hoeverre bepaalden Vlissingen en het voortdurend wisselend lot van die stad de levensloop van de broers?

Dirk Kolff
Dirk Kolff was tot zijn emeritaat in 2003 hoogleraar in de Moderne Geschiedenis van Zuid-Azië aan de Universiteit Leiden. Hij schreef vooral over de vroegmoderne en koloniale geschiedenis van India vanuit het gezichtspunt van de Indische boerensamenleving en de overlevingsstrategieën van de gekoloniseerden. Een door hem verzorgde uitgave van de levensherinneringen van een Nederlandse marineofficier zette hem enkele jaren geleden op het spoor van de bewogen geschiedenis van Vlissingen in de Bataafs-Franse tijd. In het boek dat hij nu over die periode schrijft, probeert hij recht te doen aan een naam die daarbij steeds in de bronnen opduikt: Frans Naerebout.


U kunt zich aanmelden per e-mail: vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl.
De lezing is gratis. 
Eventuele introducés betalen 5 euro entree.*)

                           

------------------------------------
*) € 5,- voor een introducé overmaken op bankrekening NL76INGB0000330198 t.n.v. Ver. Vrienden van het MuZEEum en Gem. Archief

donderdag 16 augustus 2018Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,

Het zou toch wel fantastisch zijn wanneer het Zeeuws maritiem muZEEum voor de derde keer op rij het Leukste Uitje van Zeeland wordt. Uw stem kan daarbij helpen.

Klik hier om te stemmen.

Het is niet zozeer de hoeveelheid stemmen die ertoe doet, maar vooral de uitgesproken waardering voor het uitje telt.

Alvast enorm bedankt voor uw stem!

Met vriendelijke groet, Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

Peter van Druenen,
voorzitter

woensdag 11 juli 2018

Uitnodiging excursie: De hel van Passendale op zaterdag 29 september 2018

Op zaterdag 29 september 2018 organiseert de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen in samenwerking met het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een excursie naar Ieper en omgeving. In de zomer van 1917 vond hier een van de bloedigste veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog plaats: de Hel van Passendale. We bezoeken die dag musea in Ieper en in Passendale. Ook is er een rondleiding op Tyne Cot Cemetery en zijn we in de vroege avond aanwezig bij de indrukwekkende kranslegging The Last Post. Deelname voor leden kost 85 euro, inclusief reiskosten, lunch en diner. Vertrek: 10 uur uit Vlissingen (en daarna Middelburg en Goes). Terugkomst ongeveer 22.30 uur.

U kunt inschrijven door een e-mail te sturen naar secr@vriendenmuzeeum.nl. In deze e-mail dient u te vermelden
- uw naam
- uw adres (straatnaam, huisnummer, postcode, plaats)
- uw e-mailadres
- uw telefoonnummer
- uw opstapplaats: Vlissingen, Middelburg, Goes
NB1: Uiteraard kunt u meerdere personen opgeven: als uw introducé betalen ook zij 85 euro.
NB2: er kunnen maximaal 50 vrienden mee.

Programma
- 09.00 uur - vertrek uit Vlissingen, dan via  Middelburg, Goes en Schoondijke naar Ieper
- 11.15 uur - koffie: Zonnebeke
- 12.00 uur - bezoek museum Passchendaele 1917 in Zonnebeke 
- 13.30 uur - lunch: Zonnebeke
- 14.30 uur - bezoek Tyne Cot Cemetery 
- 15.30 uur - bezoek Langemark
- 16.15 uur - korte pauze: plaats nog bepalen
- 16.30 uur - bezoek Essex Farm
- 17.15 uur - bezoek Anglicaanse kerkje van Ieper
- 17.45 uur - diner: Ieper
- 19.30 uur - vertrek naar de kranslegging Ieper: The Last Post
- 20.00 uur - bijwonen kranslegging
- 21.00 uur - terugreis
- 23.00 uur - einde

Opstapplaatsen
> Vlissingen Stadhuisplein
> Middelburg ZEP
> Goes Achterzijde station ( parkeerplaats stationspark)
> Schoondijke Dorpsplein

Herdenkingen 
De jaren 2018, 2019 en 2020 worden de herdenkingsjaren voor zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog die respectievelijk eindigden in 1918-1919 en 1944-1945. De WCH en de Vrienden van het muZEEum besteden hieraan aandacht door middel van (1) een excursie in juni 2018 naar de gedenkplaatsen in de omgeving van Ieper, (2) een symposium rondom de Slag om de Schelde in het najaar van 2019 en (3) een speciale uitgave van Den Spiegel, ook in 2019.

Eerste Wereldoorlog
Op 11 november 1918 werd in Compiegne de wapenstilstand gesloten die aan de oorlogshandelingen van de Eerste Wereldoorlog een eind maakte. Het daadwerkelijke vredesverdrag werd twee maanden later ondertekend: op 18 januari 1919 in Versailles. Hoewel Nederland officieel niet bij de oorlog was betrokken, was die wel merkbaar. Dat kwam vooral door de grote toestroom van vluchtelingen uit België naar de zuidelijke provincies: meer dan een miljoen. Een groot aantal van hen zouden zich na de oorlog definitief vestigen in Nederland: de meeste in Zeeland en Brabant. Daarnaast was vanaf het eerste oorlogsjaar het Nederlandse leger (200.000 manschappen) gemobiliseerd, hetgeen vooral langs de grenzen met België was te merken, zoals in Zeeuws-Vlaanderen. In heel Zeeland vonden inkwartieringen plaats. De Westerschelde werd afgesloten.
De enorme omvang en wreedheid van  de oorlog zelf, alsmede de details ervan, is in Nederland onvoldoende in de geschiedenisboekjes terug te vinden. Wanneer de Belgen het hebben over De Grote Oorlog, of de Engelsen over The Great war, denken nog velen in Nederland dat het over de Tweede Wereldoorlog gaat en niet over de Eerste Wereldoorlog, die wél wordt bedoeld.
De werkgroep Cultuurhistorie van het KZGW vindt dat er in het gedenkjaar 2018 daarom aandacht moet worden besteed aan de Eerste Wereldoorlog, en dan niet zozeer over hetgeen in Zeeland te merken was, maar vooral aan de beantwoording van de vraag waarom het voor de Belgen, de Fransen en de Engelsen een Grote Oorlog was.
Als activiteit is gekozen voor een excursie naar een aantal herdenkingsplaatsen in Zuid-West-Vlaanderen, de Westhoek: Ieper en Passendale.

Eén van de bloedigste veldslagen uit de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog was de Derde Slag bij Ieper, ook wel de Slag bij Passendale genoemd, naar het laatste dorpje dat door de Britten tijdens de slag werd veroverd. Na 102 dagen vechten en ploeteren waren de Britten en Fransen amper 8 kilometer verder geraakt, in een door de strijd totaal verwoest landschap, tot aan het dorpje Passendale. Aan de twee kanten vielen er zeker 170.000 doden en zo’n 300.000 gewonden. Het is de grootste veldslag die ooit in België plaatshad. Passendale is synoniem geworden van de futiliteit van de oorlog, van een zinloze slachtpartij op industriële schaal, waar de verhouding tussen doel en middelen helemaal zoek is geraakt.

woensdag 20 juni 2018

Juli-nummer Den Spiegel

Het juli-nummer (2018) van ons tijdschrift Den Spiegel is verschenen en naar alle leden verzonden! Inkijkversies liggen bij het muZEEum en het Gemeentearchief.

Klik hier voor de inhoud

zaterdag 16 juni 2018

Havenrondvaart met vriendenkorting

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief,

Vriend zijn van het muZEEum heeft zo zijn voordelen. Behalve dat u onderdeel uitmaakt van een zeer plezierige club en gratis toegang heeft tot een van de leukste en beste museums van Nederland en België, organiseren we ook allerlei activiteiten. Soms gratis, soms met hoge korting.

Op 6 juli organiseert het muZEEum een havenrondvaart naar plaatsen waar je anders nooit mag komen. De Vrienden van het muZEEum krijgen een forse reductie op de allereerste afvaart, op vrijdag 6 juli om 10.00 uur.

U betaalt geen € 14,50, maar slechts € 5,00 per ticket. Kinderen tot 18 jaar mogen zelfs gratis mee.

De boot vertrekt schuin rechts tegenover het station Vlissingen. De havenrondvaart duurt circa 2,5 uur. Er is koffie en thee aan boord te koop. Toilet aanwezig. De boot is rolstoel-toegankelijk.

Dus geef u op voor deze speciale gelegenheid via het e-mailadres info@muzeeum.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen
voorzitter"

donderdag 31 mei 2018

Verenigingsnieuws

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maanden was natuurlijk het bericht dat het voortbestaan van het muZEEum door de gemeente Vlissingen is gegarandeerd. Waar het College van B&W zich de laatste jaren voortdurend op de vlakte hield over dit onderwerp en onverdroten voortging op het pad der bezuinigingen, klaarde kort voor de verkiezingen de hemel plotseling blauw, verscheen de zon, begonnen de vogels te fluiten en bleek het muZEEum gered. De verantwoordelijke wethouder sprak over de Parel van Vlissingen die kan uitgroeien tot één van de mooiste musea van Nederland. 

Deze doorbraak kwam tot stand na langdurige en vaak moeilijke onderhandelingen tussen de gemeente en de directie en het bestuur van het muZEEum. Kern van de oplossing bleek een verschuiving van een groot deel van de subsidie naar een vaste begrotingspost. Volgens de wet heeft elke gemeentelijke overheid de plicht om goed te zorgen voor het culturele erfgoed binnen haar grenzen. Onderzoek in Vlissingen heeft uitgewezen dat de stad beschikt over een aanzienlijke hoeveel historische schatten, waaronder een groot deel van de collectie van het muZEEum. Er is nu, voor het grootste deel van het budget, een zogenaamde prestatie- of dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente. Daarbovenop zijn subsidies afgesproken van bijna een ton. Het muZEEum moet, als tegenprestatie,  wel een aantal extra diensten gaan uitvoeren, zoals het beheer van de Oostbeer en van de collectie moderne kunst die nu nog in de Willem III kazerne is opgeslagen. Ik denk dat ik namens elke vriend spreek wanneer ik directie en bestuur een dikke pluim geef voor hun inspanningen en creativiteit waarmee dit resultaat is bereikt!

Over de Vrienden gesproken: samen met tuinbedrijf Jan Pouwelse Groendoeners hebben we in het voorjaar de herinrichting van de museumtuin mogelijk kunnen maken. De vereniging verzorgde de financiën voor de aanschaf van materiaal, Pouwelse verrichtte belangeloos de werkzaamheden en de activiteitencommissie van de Vrienden zorgde voor de nodige ondersteunende spierkracht. 

Tot slot nog dit (ik blijf dat gewoon benadrukken): kent u mensen in uw familie-, vrienden- of kennissenkring die nog geen lid zijn? Kijk ze dan enigszins verbaasd aan, vertel dat ze dat eigenlijk niet kunnen maken en verwijs ze naar deze website waar je met een paar muisklikken lid kunt worden.

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen, voorzitter

woensdag 11 april 2018

Algemene ledenvergadering 30 mei 2018

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 19.00 uur in het muZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2017 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2017 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2017 (>> klik hier)
        - Toelichting jaarrekening 2017  (>> klik hier)
        - Begroting 2019 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Er zijn momenteel geen vacatures.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Ruud Paesie:

De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit een Vlissings perspectief

Ruud Paesie
In 1790 vertaalde de in Vlissingen geboren schrijfster Betje Wolff een boek tegen de slavernij van de Franse predikant Benjamin Frossard. Wolff was een abolitionist  en haar weerzin tegen de Vlissingse ‘slavenkoopers’ was zelfs zo groot dat zij lange tijd geen stap meer in haar geboortestad wilde zetten. Had Vlissingen in de achttiende eeuw zo’n slechte naam als stad van slavenhandelaren, dat ingeborenen er zelfs niet meer wilden komen? Het was toch immers Middelburg, van waaruit de grootste ‘slavencompagnie’ van Nederland opereerde.

Dr. Ruud Paesie (1956) promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Als honorary research fellow is hij momenteel verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en publiceert over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen.

datum: woensdag 30 mei 2018
plaats: Tobagozaal van het MuZEEum
programma 20.00 uur: lezing de heer dr. Ruud Paesie

donderdag 29 maart 2018

Uitnodiging boekpresentatie 'Beschryvinge der stadt Vlissinge' op 6 april 2018

In het depot van het gemeentearchief van Vlissingen is al heel lang een lijvig handschrift uit 1754 opgenomen. De auteur van dit werk is bierbrouwer Jasper Jaspersen Brasser. Het handschrift gaat over het Vlissingen van zijn tijd.

De auteur beschrijft de wallen, de bolwerken, de poorten, het gasthuis, het weeshuis, de beurs, de vismarkt, het stadhuis, de kerken en nog veel meer. Ook behandelt hij de intocht van Prins Willem IV in 1751, de rouwgebruiken en huwelijksfeesten. Een keur aan onderwerpen komt voorbij. Af en toe duikt de schrijver in het roemruchte verleden van de stad.

In boekvorm
Het handschrift is nu getranscribeerd, van een toelichting voorzien en gedrukt. Tevens is het originele handschrift gerestaureerd. Daarmee is één van de belangrijkste bronnen van de Vlissingse geschiedenis uitgegeven en voor iedereen beschikbaar. De heren J. Bremmers (uitgever, vertaler en eigenaar literair organisatiebureau Het Hoogste Woord) en A. Tramper (gemeentearchivaris) treden hierbij op als boekbezorger.

Presentatie en studiemiddag
Rond de boekpresentatie wordt een studiemiddag georganiseerd om het belang van dit werk voor de geschiedenis van de stad te laten zien.
U bent op 6 april vanaf 13.30 uur van harte welkom in het stadhuis van Vlissingen (ingang Stadhuisplein).

Programma
13.30 uur: Welkom, door gemeentearchivaris A. Tramper. Hierna volgen presentaties van de heren J. Bremmers (over de uitgave van en bijzonderheden uit het handschrift) en M. de Valk (over de restauratie van het handschrift);
14.45-15.15 uur: Pauze;
15.15 uur: Presentatie van de heer P. van Druenen over het gebruik van het handschrift. Aansluitend wordt het 1e exemplaar uitgereikt aan burgemeester Van den Tillaar;
16.00 uur: Borrel en mogelijkheid het boek te kopen.

Aanmelden
Aanmelden voor de studiemiddag kan tot 3 april door het sturen van een e-mail naar: gemeentearchief@vlissingen.nl.

Beperkte oplage
Het boek telt 375 pagina's, kost € 25,- en is in een beperkte oplage beschikbaar. U kunt dit handschrift reserveren bij boekhandel 't Spui via e-mail info@boekhandelspui.nl of telefonisch via (0118) 42 21 70.