maandag 21 juni 2021

Juni-nummer Den Spiegel


Het juni-nummer (2021-3) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

dinsdag 4 mei 2021

Uitnodiging Symposium Maritiem Portal, 14 mei

Beste Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van het achtste Symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Tijdens het symposium, dat online wordt georganiseerd, heeft ons muZEEum een mooie inbreng: directeur Onno Bakker is gastheer en Pol Verbeek bespreekt zes schilderijen uit de wereldberoemde collectie van Anthony Inder Rieden die aan het muZEEum in bruikleen is gegeven. 


Het symposium vindt plaats via Zoom op vrijdag 14 mei 2021, 14.00 uur, 'inloop' vanaf 13.45 uur. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier: https://maritiemportal.nl

Met vriendelijke groet, 
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen,
Het bestuur

zondag 21 maart 2021

Film: Lunarium


Op de dag dat de winter overgaat in de lente - 21 maart - neemt het Zeeuws maritiem muZEEum u mee naar een bijzonder object in deze online lezing: het Lunarium van Schortinghuis, eind achttiende eeuw. Destijds kregen leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een bouwpakket in huis om inzicht te krijgen in de omloop van de maan. Iets waarvoor we in de 21e eeuw een app zouden gebruiken. 

Aan het woord komen dr. Huib Zuidervaart over het ontstaan en het gebruik van het instrument. Boek- en papierrestaurator Marijn de Valk vertelt over het materiaal en de restauratie van het kwetsbare object. Ook krijgt u antwoord op de vraag wie de bedenker van de maanwijzer, A. Schortinghuis, was. Tot slot is er aan de kijkers een oproep; wie helpt ons de oplossing te vinden? Deze film is ontstaan met steun van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen.

Met dank aan: De Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen Marijn de Valk Huib Zuidervaart Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Bibliotheek Rotterdam Erasmuscollectie Bert Degenaar, planetarium Zuylenburgh, Oud-Zuilen.

Weer Veilig Samen Uit naar het muZEEum! 

April-nummer Den Spiegel


Het april-nummer (2021-2) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud

donderdag 17 december 2020

Januari-nummer Den Spiegel

Het oktober-nummer (2021-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.  
Klik hier voor de inhoud

Een beetje afscheid

In november nam ik corona-proof afscheid als voorzitter van de Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen. Locatie: de Pakhuizen van het muZEEum. Onderstaand mijn laatste bestuurlijke stukje in 'Den Spiegel': 

Dertien jaar bestuurslid, waarvan zeven als voorzitter. Wanneer ik zoiets van iemand anders hoor zeg ik altijd: “Nou, dan wordt het wel eens tijd om afscheid te nemen”. Immers: elke bestuursfunctie, en dan met name die van voorzitter, heeft een houdbaarheidsdatum en wanneer die is bereikt, liggen onmisbaarheidswaan en goedbedoeld doch imperiaal gedrag op de loer. Wanneer het echter om jezelf gaat, ligt dat natuurlijk wat moeilijker om te erkennen. 

 Nu wilde het geval dat ik in mei van dit jaar voorzitter ben geworden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, eigenaar van een groot aantal museumstukken waarvan er enkele in ons eigen muZEEum zijn tentoongesteld. Het wiel van Michiel de Ruyter is daarvan de bekendste. Vanwege de zakelijke relatie tussen het Genootschap (bruikleengever) en het muZEEum (bruikleennemer) heb ik in maart mijn functie als bestuurslid van de laatste al opgegeven en om het helemaal zuiver te houden nu dus ook het voorzitterschap van de Vriendenvereniging. 

 Met pijn in het hart, want ik heb de afgelopen jaren zeer veel plezier beleefd aan het samenwerken met iedereen die betrokken is bij het muZEEum en het Vlissings Gemeentearchief: zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bestuursvergaderingen waren altijd een feest, vooral omdat individuele belangen nooit een rol speelden en iedereen altijd bereid was om dingen op te pakken en tot een goed eind te brengen. De nieuwe voorzitter Marianne Kloosterboer-Dijkstra is hiervan een mooi voorbeeld: een van haar motivaties om mij op te volgen was dat zij vond dat ze wel wat meer kon doen voor de vereniging. 

 Helemaal afscheid nemen doe ik niet. Ik blijf graag de website onderhouden en ben uiteraard beschikbaar voor bijdragen in ons geweldige kwartaalblad Den Spiegel en voor lezingen over de geschiedenis van Vlissingen!

donderdag 18 juni 2020

Juli-nummer Den Spiegel

Het juli-nummer (2020-3) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 april bij het muZEEum.

Klik hier voor de inhoud

zondag 31 mei 2020

Nieuws van de Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen

Beste Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen,

Deze keer wat meer berichten in één mail: de heropening van het muZEEum, de Algemene Ledenvergadering, afstel en uitstel van activiteiten, het 'Nieuwe Normaal' en de zondagochtendconcerten. 

------------------
Kom dinsdag 2 juni naar het muZEEum!

Wij zijn zeer blij u te kunnen melden dat vanaf dinsdag 2 juni 2020 het muZEEum weer is geopend voor publiek. U bent van harte uitgenodigd voor de openingsdag. En om het online ticketsysteem en de éénrichtingsroute te testen. Als beloning staat er koffie, thee, iets fris en iets lekkers voor u klaar.

Het gaat allemaal anders dan anders. Het RIVM en de Museumvereniging verplichten ons dat elke bezoeker een e-ticket heeft voor een bepaalde dag en tijd. Zo willen we drukte bij de deur en opstopping in het muZEEum voorkomen. Iedereen moet dus een ticket bij zich hebben. 

NB: Als vriend van het muZEEum ontvangt u uiteraard een 0-euro-ticket
Heeft u een Museumkaart? Neem die dan mee.

------------------
Algemene ledenvergadering uitgesteld naar september/oktober
Zoals inmiddels bekend is de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van woensdag 15 april 2020 afgelast in verband met de corona-crisis. De vergadering zal nu worden gepland in september of oktober van dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen.

De lezing van Ad Tramper over de innundatie en de fotocollectie Kruithof zal in 2021 plaatsvinden bij de ALV van dat jaar. De agenda en de verschillende jaarverslagen zijn nu al te downloaden via onze website:

-------------------
Afstel en uitstel van onze activiteiten

De Dagreis, die dit jaar was gepland op 17 april, is definitief geannuleerd. De deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Het bedrag voor deelname aan de excursie is teruggeboekt.

De excursie op 25 juni 2020 naar het Zeeuws Archief in Middelburg, waar nu ook het Vlissings Archief is te vinden, zal worden verzet naar een datum in het najaar. Wanneer u zich al had ingeschreven blijft dat gewoon staan. Nieuwe inschrijvingen zijn ook nog steeds mogelijk op: aanmelden@vriendenmuzeeum.nl.

------------------
Het ‘nieuwe normaal’: een stoplicht in het museum

Het muZEEum heeft flink wat aanpassingen moeten doen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te blijven garanderen. Vrijwilligers van het muZEEum en van de Vriendenvereniging én de vrijwilligers van het Museum Scheldewerf vertellen over hun eigen oplossingen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. ,,Kijk er niet vreemd van op wanneer een aantal maatregelen blijvend is.” 

Zondagochtendconcerten tijdelijk naar de Sint-Jacobskerk
Zoals bekend werkt onze vereniging samen met 'Concerten Vlissingen' die de succesvolle zondagochtendconcerten in het muZEEum organiseert. De komende tijd wordt echter uitgeweken naar de Sint-Jacobskerk vanwege de grotere ruimte daar. 15 reeds ingeplande concerten voor het seizoen 2020/2021 kunnen daarom gewoon doorgaan, met in achtneming van de anderhalve metermaatregelen. Vanwege de kerkdienst 's morgens verhuizen de concerten van 11.30-12.30 uur naar zondag 13.30-14.30 uur. Nà, in plaats van vóór de lunch. Voor informatie over de komende concerten: klik op www.concertenvlissingen.nl

------------------

Met vriendelijke groet,

Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen
Peter van Druenen
Voorzitter

woensdag 20 mei 2020

Algemene Ledenvergadering uitgesteld tot september/oktober

Zoals inmiddels bekend is de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van woensdag 15 april 2020 afgelast in verband met de corona-crisis. De vergadering zal nu worden gepland in september of oktober van dit jaar, afhankelijk van de ontwikkelingen. De lezing van Ad Tramper over de innundatie en de fotocollectie Kruithof zal in 2021 plaatsvinden bij de ALV van dat jaar. De verschillende jaarverslagen zijn wel nu al via deze pagina te downloaden.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 5 juni 2019 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2019 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2019 (>> klik hier)
        - Begroting 2021 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) decharge bestuur
    c) benoeming nieuwe kascommissie
6. Activiteiten 2020
7. Samenstelling bestuur.
    a) Aftredend en herkiesbaar is mevrouw Leida Goldschmitz (secretaris).
    b) Voorzitter Peter van Druenen is sinds 2008 lid van het bestuur en is daarom na drie termijnen statutair aftredend. Sinds 2013 vervult hij de taak van voorzitter en is in die hoedanigheid pas in 2021 aftredend. De Statuten en het Huishoudelijk Reglement geven hierover geen uitsluitsel. De huidige voorzitter is bereid om deze functie tot uiterlijk 2021 te vervullen. Wanneer er eerder een nieuwe voorzitter wordt gevonden zal hij ook eerder aftreden. Wij zoeken iemand die bereid is het voorzitterschap op zich te nemen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft? Dan kunt u zich melden bij de secretaris  of ter vergadering.
    c) Het penningmeesterschap wordt voorlopig waargenomen door de voorzitter en de heer Hulsbergen. Ook voor deze functie zoeken wij iemand die bereid is het penningmeesterschap op zich te nemen. Heeft u belangstelling of kent u iemand die belangstelling heeft? Dan kunt u zich melden bij de secretaris  of ter vergadering.
8. Naamswijziging Vriendenvereniging na vertrek van het Archief naar Middelburg. Voorstel: Vereniging Vrienden van het MuZEEum en het Archief van Vlissingen. Hiervoor is een statutenwijziging noodzakelijk.
9. Voorstel contributieverhoging : van € 22,50 naar € 25 per lid. De contributie tezamen met het partnerlidmaatschap blijft € 35.
10. Rondvraag