woensdag 17 november 2021

Uitgesteld: de Algemene Ledenvergadering 2021 en de lezing van de heer dr. Gerhard de Kok


Beste Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen, 

Het spijt ons bijzonder dat wij u moeten mededelen dat vanwege de oplopende COVID-19 besmettingen de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden op woensdag 24 november as. en de lezing door de heer dr. Gerhard de Kok komen te vervallen. Volgens de statuten zijn wij verplicht de ALV binnen de eerste zes maanden van het jaar te houden. Echter, in die periode kon de ALV vanwege beperkende maatregelen geen doorgang vinden en werd deze verschoven naar 24 november 2021, in de hoop dat de bijeenkomst dan wel plaats kon vinden.

Gezien de vele besmettingen en de nieuwe maatregelen heeft het bestuur met pijn in het hart besloten de bijeenkomst nogmaals te verschuiven naar de eerste maanden van het volgende jaar.

Gelukkig zijn er geen urgente onderwerpen te bespreken en de agendapunten blijven staan. De kascommissie, bestaande uit de heren Timmerman en Speckens, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

De spreker, dr. Gerhard de Kok, is het volkomen eens met ons besluit en heeft aangegeven graag volgend jaar, als de omstandigheden het toelaten, zijn lezing te willen houden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vrienden

E : secr@vriendenmuzeeum.nl 

zaterdag 9 oktober 2021

Uitnodiging ALV en lezing “Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”.


Algemene Ledenvergadering woensdag 24 november om 19.00 uur in het muZEEum

>>  Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>  Klik hier voor het verslag van de ALV van 19 oktober 2020
>>  Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2020
>>  Klik hier voor de aansluitende lezing van dr. Gerhard de Kok over “Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”.

donderdag 23 september 2021

Oktober-nummer Den Spiegel


Het juni-nummer (2021-3) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

maandag 21 juni 2021

Juni-nummer Den Spiegel


Het juni-nummer (2021-3) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud.

dinsdag 4 mei 2021

Uitnodiging Symposium Maritiem Portal, 14 mei

Beste Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen, 

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van het achtste Symposium van het Maritiem Portal/de Nieuwe Maritieme Geschiedenis van Nederland (NMGN). Tijdens het symposium, dat online wordt georganiseerd, heeft ons muZEEum een mooie inbreng: directeur Onno Bakker is gastheer en Pol Verbeek bespreekt zes schilderijen uit de wereldberoemde collectie van Anthony Inder Rieden die aan het muZEEum in bruikleen is gegeven. 


Het symposium vindt plaats via Zoom op vrijdag 14 mei 2021, 14.00 uur, 'inloop' vanaf 13.45 uur. Meer informatie en het aanmeldingsformulier vindt u hier: https://maritiemportal.nl

Met vriendelijke groet, 
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen,
Het bestuur

zondag 21 maart 2021

Film: Lunarium


Op de dag dat de winter overgaat in de lente - 21 maart - neemt het Zeeuws maritiem muZEEum u mee naar een bijzonder object in deze online lezing: het Lunarium van Schortinghuis, eind achttiende eeuw. Destijds kregen leden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen een bouwpakket in huis om inzicht te krijgen in de omloop van de maan. Iets waarvoor we in de 21e eeuw een app zouden gebruiken. 

Aan het woord komen dr. Huib Zuidervaart over het ontstaan en het gebruik van het instrument. Boek- en papierrestaurator Marijn de Valk vertelt over het materiaal en de restauratie van het kwetsbare object. Ook krijgt u antwoord op de vraag wie de bedenker van de maanwijzer, A. Schortinghuis, was. Tot slot is er aan de kijkers een oproep; wie helpt ons de oplossing te vinden? Deze film is ontstaan met steun van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen.

Met dank aan: De Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen Marijn de Valk Huib Zuidervaart Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen Bibliotheek Rotterdam Erasmuscollectie Bert Degenaar, planetarium Zuylenburgh, Oud-Zuilen.

Weer Veilig Samen Uit naar het muZEEum! 

April-nummer Den Spiegel


Het april-nummer (2021-2) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.
Klik hier voor de inhoud

donderdag 17 december 2020

Januari-nummer Den Spiegel

Het oktober-nummer (2021-1) van ons tijdschrift Den Spiegel is klaar! Inkijkversies liggen vanaf 1 oktober bij het muZEEum.  
Klik hier voor de inhoud

Een beetje afscheid

In november nam ik corona-proof afscheid als voorzitter van de Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen. Locatie: de Pakhuizen van het muZEEum. Onderstaand mijn laatste bestuurlijke stukje in 'Den Spiegel': 

Dertien jaar bestuurslid, waarvan zeven als voorzitter. Wanneer ik zoiets van iemand anders hoor zeg ik altijd: “Nou, dan wordt het wel eens tijd om afscheid te nemen”. Immers: elke bestuursfunctie, en dan met name die van voorzitter, heeft een houdbaarheidsdatum en wanneer die is bereikt, liggen onmisbaarheidswaan en goedbedoeld doch imperiaal gedrag op de loer. Wanneer het echter om jezelf gaat, ligt dat natuurlijk wat moeilijker om te erkennen. 

 Nu wilde het geval dat ik in mei van dit jaar voorzitter ben geworden van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, eigenaar van een groot aantal museumstukken waarvan er enkele in ons eigen muZEEum zijn tentoongesteld. Het wiel van Michiel de Ruyter is daarvan de bekendste. Vanwege de zakelijke relatie tussen het Genootschap (bruikleengever) en het muZEEum (bruikleennemer) heb ik in maart mijn functie als bestuurslid van de laatste al opgegeven en om het helemaal zuiver te houden nu dus ook het voorzitterschap van de Vriendenvereniging. 

 Met pijn in het hart, want ik heb de afgelopen jaren zeer veel plezier beleefd aan het samenwerken met iedereen die betrokken is bij het muZEEum en het Vlissings Gemeentearchief: zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Bestuursvergaderingen waren altijd een feest, vooral omdat individuele belangen nooit een rol speelden en iedereen altijd bereid was om dingen op te pakken en tot een goed eind te brengen. De nieuwe voorzitter Marianne Kloosterboer-Dijkstra is hiervan een mooi voorbeeld: een van haar motivaties om mij op te volgen was dat zij vond dat ze wel wat meer kon doen voor de vereniging. 

 Helemaal afscheid nemen doe ik niet. Ik blijf graag de website onderhouden en ben uiteraard beschikbaar voor bijdragen in ons geweldige kwartaalblad Den Spiegel en voor lezingen over de geschiedenis van Vlissingen!