Den Spiegel

Laatste editie (2020-2)

Van alles wat in deze Spiegel 
Aafke Verdonk-Rodenhuis

Voor u ligt Den Spiegel nummer 2 van 2020, met een gevarieerd aanbod aan artikelen. Als eerste deel 3 van de kleine serie Geboren te Vlissingen – Gemaakt in Amsterdam. Deel 1 verscheen in het aprilnummer van 2019, het vorige in nummer 1 van dit jaar, beide geschreven door Jaco Simons. Amanda Simons vertelt nu het verhaal van zanger en cabaretier Jean-Louis Pisuisse. Geboren in 1880 in Vlissingen, maar voor wie zijn geboortestad al snel te klein werd. De auteur beschrijft op boeiende wijze het leven en werken van deze artiest in hart en nieren. Ook zijn gecompliceerde liefdesleven komt aan bod en zijn dramatische einde in 1927.
G-Jan Derksen neemt ons in De Deutsche Ost-Afrika Linie en haar komst naar de haven van Vlissingen mee naar de dynamische haven van Vlissingen uit vervlogen tijden. Aan de hand van oude ansichtkaarten wordt een beeld geschetst van passagiersschepen die de haven aandoen, passagiers die aan of van boord gaan en soms hun reis per trein voortzetten. Vlissingen was immers aangesloten op het spoorwegnet, waardoor de stad een interessante aanleghaven was voor veerdiensten en postschepen.
Vlissingen en de Koninklijke Marine in de negentiende eeuw door Ron van Maanen is het verhaal over de relatie tussen Vlissingen en de marine. De schrijver gaat om te beginnen meer dan 400 jaar terug om dan te komen tot de belangrijke marinebasis van de Republiek der Verenigde Nederlanden in het zuiden die Vlissingen werd. De ontwikkeling van de marinewerf wordt beschreven tot het einde van een en ander in 1868. Niet alleen de marinewerf verdween uit de stad, ook het korps mariniers vertrok, naar Rotterdam in 1869.
Jaco Simons doet een bijzondere ontdekking in het Rijksmuseum te Amsterdam. In Eerste Avondmaal doet hij het verhaal van de zestiende-eeuwse drinkschaal met waarschijnlijk het portret van keizer Karel V. De schaal zou gebruikt zijn tijdens de eerste godsdienstoefeningen van de protestanten in Vlissingen en later tijdens de eerste officiële protestantse eredienst in deze stad. We hebben het dan over 1572. U leest over de nasporingen van Jaco Simons in dit zeer interessante artikel.
Hoe Vlissingens slavenhandel in Noord- Amerika startte is het relaas van Arthur Scheijde over de eerste gedocumenteerde verkoop van zwarte slaven in 1619 in wat nu Noord-Amerika is. Scheijde heeft breed onderzoek gedaan naar wat er zich afspeelde rond de verkoop van ruim twintig zwarte slaven in de kolonie Jamestown, Virginia. Zij waren aangevoerd door een Nederlands schip, onder het commando van een Engelse kapitein, dat uit Vlissingen kwam.
Het muZEEumnieuws door Karen Kroese vraagt aandacht voor een bijzondere tentoonstelling die vanaf 17 mei te zien is Walcheren bevrijd en onder water. Het gaat hier om foto’s van de Souburgse fotograaf A.G. Kruithof die het dorpsleven tijdens de inundatie heeft vastgelegd. Een aantal foto’s zijn door de 91-jarige Jan Kaljouw uitgebreid beschreven. Kortom, zeker een aanrader.
In Van het bestuur tenslotte geeft de voorzitter van onze vereniging Peter van Druenen de laatste stand van zaken rond de vrienden weer. Ook het nieuwe logo van de vereniging van vrienden is aangepast aan de nieuwe situatie rond het archief van Vlissingen. Rest mij u namens de redactie veel lees- en kijkplezier te wensen.

Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2020-2
- 2020-1

- 2019-4
- 2019-3
- 2019-2
- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1