Den Spiegel


Den Spiegel 2022-04

Het is alweer het laatste nummer van Den Spiegel in het jaar waarin zowel de vriendenvereniging als dit verenigingsblad het veertigjarig jubileum viert.

Deze uitgave begint met een artikel van Ad Tramper. Hij laat ooggetuigen aan het woord aan boord van schepen van de Commercie Compagnie in de Achttiende Eeuw. Zo houdt de chirurgijn nauwkeurig de ziektegevallen bij op het schip. Hij beschrijft de wijze waarop hij zijn patiënten in leven probeert te houden. Wanneer een opvarende overlijdt worden diens bezittingen ‘voor de mast verkocht’. Veelal is de administratie van deze druk bezochte veilingen aan boord van de schepen bewaard gebleven. Ad verschaft ons een verrassend inkijkje.

Jaco Simons, de auteur van het tweede artikel, laat er geen misverstand over bestaan. Over Adriaan François Lammens (1767-1847) zou eigenlijk een boek geschreven moeten worden. Deze gedreven, kleurrijke, maar ook omstreden Vlissinger heeft maar liefst achttien banden met aantekeningen over maatschappelijke, geografische en natuurhistorische onderwerpen nagelaten. Al op jonge leeftijd treedt hij toe tot het Vlissingse stadsbestuur en later tot het provinciaal en landelijk bestuur. Na de Franse tijd, waarin hij als patriot diverse functies bekleedt, verhuist hij naar Suriname. In Paramaribo wordt hij rechter bij het Gemengd Gerechtshof ter wering van de Slavenhandel.

De derde bijdrage is geschreven door Jan Kaljouw. Hij beschrijft in zijn derde deel van De Vlissingse Marine tijdens de Belgische Opstand de schermutselingen in de buurt van Antwerpen in 1830 en 1831. Hoe Van Speijk zijn schip in de lucht laat vliegen en hoe Hobeijn een heldendaad verricht door het in veiligheid brengen van de Nederlandse vlag.

In het muZEEumnieuws neemt Pol Verbeeck ons mee in de lastige keuzes die gemaakt moeten worden in de nieuwe presentatie van het muZEEum over de slavenhandel. Dit thema krijgt een eigen ruimte in het heringerichte muZEEum. Het blijft lastig om een genuanceerd beeld te schetsen in deze complexe materie. Marianne Kloosterboer doet in haar bijdrage Van het bestuur verslag van het behandelde in een bestuursvergadering. Zij schetst de activiteiten die op de planning staan, het verdwijnen van de geplastificeerde ledenpasjes en de tijdelijke sluiting van het muZEEum vanaf 1 november. 

Namens de redactie wens ik u veel lees- en kijkplezier.

Adrie MeermanOudere edities (vanaf 1983 beschikbaar, 
na een jaar hier te downloaden):