Den Spiegel

Laatste editie (2021-2)

Van werfterrein tot woonwijk
Aafke Verdonk-Rodenhuis 

Deze aflevering van Den Spiegel is gewijd aan de nieuwe woonwijk, die in hoog tempo verrijst op voormalig Scheldeterrein. Ook waren er in dit gebied andere bedrijven en instellingen als bijvoorbeeld het Sint Josephziekenhuis. Wij hebben een en ander in kaart proberen te brengen, zodat u een indruk krijgt wat er aan bedrijvigheid was in dit deel van onze stad. Nu wordt er woningbouw gerealiseerd in het gebied. Wij beperken ons tot het terrein dat wordt begrensd door Van Dishoeckstraat, Singel/Paul Krugerstraat, Koningsweg en De Willem Ruysstraat.Natuurlijk zijn we niet volledig, het gaat ons erom een beeld te geven van een gebied waar ooit werd gewerkt en dat nu deel uitmaakt van een nieuwe woonwijk, het Scheldekwartier. Onze vaste rubrieken vindt u uiteraard ook, een bijdrage van Ad Tramper, het u muZEEumnieuws en Van het bestuur.


Oudere edities (vanaf 1983 beschikbaar, 
na een jaar hier te downloaden):