Den Spiegel

Laatste editie (oktober 2019, nummer 2019-4): 
Herdenken

door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Dit jaar staat in het teken van 75 jaar Slag om de Schelde. We herdenken de grote militaire operatie die de bevrijding van dit deel van Nederland betekende. Op 4 september 1944 valt Antwerpen, met de belangrijke havens, in geallieerde handen. Echter, de havens zijn niet te bereiken, de rivier de Schelde is niet te bevaren, de oevers zijn nog in Duitse handen. Vlissingen is meer dan ooit een vesting, in beton.Vanaf begin oktober zetten de geallieerden door bombardementen op de dijken Walcheren onder water, de inundatie. Op 1 november begint de aanval door de landing op het strandje bij de Oranjemolen, ‘Uncle Beach’. Resultaat is dat op 4 november Vlissingen is bevrijd.

Deze aflevering van Den Spiegel vertelt naast het militaire verhaal ook wat een en ander voor de inwoners van Vlissingen betekende. Niet alleen in de dagen van strijd voorafgaand aan de bevrijding, maar alle bezettingsjaren door. Hoe zag het leven eruit, ook na de bevrijding. Niets is normaal, verwoesting alom, gebrek aan van alles en dan ook nog het water.

Wij, de samenstellers van deze Spiegel, zijn van na de oorlog. We moeten uitgaan van de feiten die zijn vastgelegd, de verhalen in onze families en daarbuiten. De littekens zijn nog te zien aan huizen uit die periode, ingemetselde stukken in een muur, granaatgaten in plafonds. Ook brandplekken in vloeren waar soldaten in die novemberdagen op hun primussen kookten. Maar ook bij mensen, die soms jarenlang niet spraken over wat hen was overkomen. Soms zijn er ook goede, zichtbare herinneringen als in de kelder van mijn huis, waar in die novemberdagen een Canadese soldaat een muurschildering heeft gemaakt van St. Joris en de draak, de strijd tegen het kwaad symboliserend. Toch ging er voor mij als kind altijd een zekere dreiging van uit. Of dat was vanwege oorlog of omdat de draak erg angstaanjagend is afgebeeld vraag ik me af.

We herdenken de strijd en we gedenken de mensen die deze voerden. Respect is hier zeker op zijn plaats. Respect voor het enorme verlies aan mensenlevens, soldaten voor wie Vlissingen niet de thuishaven was en de vele Vlissingse burgers die het leven lieten tijdens de oorlog. We hopen hier een zo goed mogelijk beeld te geven van facetten van het leven in die tijd. Natuurlijk is het een onvolledig beeld, we kunnen niet alles vatten in onze verhalen. Vanuit ons standpunt nu is het moeilijk te bevatten hoe het leven voor de gemiddelde inwoner van Vlissingen, in die periode door ging.


Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2019-4
(is nu al te downloaden omdat deze editie door heel Vlissingen is verspreid)
- 2019-3
- 2019-2
- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1