Den Spiegel

Laatste editie (juli 2019, nummer 2019-3): Over de trans-Atlantische slavenhandel, de Wilde Kust en bankiers in Vlissingen

door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Dit nummer bevat artikelen over de maritieme en lokale historie van Vlissingen. Van slavenschepen tot Zeeuwen die zich vestigden op de Wilde Kust, Berbice. Over bankiershuizen in Vlissingen. In 1770 verliet een schip met de naam De Vlissingse Hoofdnegotie de haven van Vlissingen. Gerhard de Kok vertelt in het gelijknamige artikel, met als ondertitel Vlissingen en de trans-Atlantische slavenhandel na 1750, over het belang van deze handel voor en de economische effecten op onze stad en heel Walcheren. Een boeiend verhaal dat een helder beeld geeft hoe een en ander in zijn werk ging. In juni promoveerde de auteur op dit onderwerp. Geert Stroo behandelt in Zeeuwen op de Wilde Kust, Berbice het stichten van Zeeuwse koloniĆ«n, waarvan Berbice in het huidige Guyana er een was. Hoe dit alles tot stand kwam, wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Een oude uitdrukking als ‘naar de Berbiesjes gaan’ maakt zeker duidelijk dat het leven van de kolonisten niet bepaald makkelijk was. Zij kregen te maken met allerlei problemen, waaronder aanvallen door bijvoorbeeld de Engelsen, maar ook van indianen. Dat was echter vooral in de tweede helft van de achttiende eeuw. Over de periode als Zeeuws patroonschap is relatief weinig bekend. Bankiers in Vlissingen circa 1830–1930 door Piet Geljon gaat in op de geschiedenis van enkele bankiershuizen in Vlissingen waaraan tot nu toe weinig aandacht is geschonken. Vlissingen staat niet bekend als financieel centrum en dat is de stad ook niet geweest. Toch waren ook hier firma’s die een zekere bekendheid genoten. De auteur gaat nader in op de geschiedenis van deze bankiershuizen, waarvan de firmanten ook op andere gebieden in de stad een rol speelden. Enkele huizen kenden in de jaren dertig van de vorige eeuw een dramatisch einde, wat niet zonder gevolgen bleef voor de inwoners. In het Archiefnieuws geeft Ad Tramper informatie over de toekomst van het gemeentearchief. Niet iets wat erg vrolijk stemt. Het is een treurige zaak dat het geheugen van de stad, wat een archief toch is, naar Middelburg moet verhuizen. Misschien is het onontkomelijk, maar daardoor niet minder verdrietig. Echt beslist is er nog niet, dat ligt bij de gemeenteraad. Of er gevolgen zijn voor Den Spiegel, daar zijn we nog niet aan toe. Positief in het Archiefnieuws is het verwerven van een heel bijzondere en zeer fraaie fotocollectie vooral over de periode 1944/1945. Ook Karen Kroese neemt in het muZEEumnieuws een voorschot op deze periode. Zijgeeft aan wat het muZEEum aan activiteiten ontplooit rond de herdenking van de Slag om de Schelde komend najaar. Ook wordt aandacht gevraagd voor de expositie Bommen en granaten, die in elk geval tot 31 december te zien is in de Scheldezaal van het muZEEum. Peter van Druenen doet in Van het bestuur verslag van een heel bijzonder concert, een lezing en levende muziek. Een vertelconcert dat uiteindelijk om acht uur toch een volle zaal gaf. Rest mij nog u een vooruitblik te geven op de volgende spiegel. Die zal geheel gewijd zijn aan de herdenking van november 1944. De Slag om de Schelde, de inundatie en wat daaraan vooraf ging. Voor nu, veel leesplezier met dit nummer.


Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2019-3
- 2019-2
- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1