Den Spiegel

Een schipbreuk, een dagboek en gebeeldhouwde kopjes in gevels Aafke Verdonk-Rodenhuis Al weer het tweede nummer van Den Spiegel van 2024. Naar mijn gevoel is het eerste nummer net uit en nu zijn we alweer aan het tweede bezig. Hopelijk weer een interessante aflevering van ons blad. Voor ons, redactie waren bepaalde onderwerpen onbekend en dat maakt de artikelen interessant en boeiend om te lezen. We hopen dat dit ook voor u geldt.

Geen twee kapiteins op één schip, door G-Jan Derksen gaat uit van een foto. Het is een beeld dat de auteur eind jaren vijftig van de vorige eeuw zag vanaf de boot naar Breskens. Het verhaal daarachter is dat van een schip dat is gezonken in de Vlissingse Buitenhaven. Uit allerlei kranten, ook landelijke en via foto’s uit privé bezit reconstrueerde de auteur het verhaal van de aanvaring tussen de Chile die uit Antwerpen kwam en de Scania die ging bunkeren in de haven van Vlissingen. De Scania zonk rond 20 januari 1957 bij de steiger in de Buitenhaven. Hoe een en ander zich afspeelde, wordt uitgebreid verteld. Ook van het lichten van de Scania en alles wat zich rond de berging afspeelde wordt uitvoerig verslag gedaan.

Leo van der Vliet schreef het artikel Midden in de bevrijding. De schrijver neemt het dagboek van J.J.de Ridder, conciërge van de Nutsspaarbank in Vlissingen als uitgangspunt. Het dagboek van 24 september 1944 tot 5 januari 1945 neemt hij integraal over. De auteur vervolgt zijn artikel met achtergrondinformatie over de Nutsspaarbank en over de schrijver van het dagboek en voor zover mogelijk over de in het dagboek genoemde personen.

In Gebeeldhouwde kopjes in gevels Vlissingen gaat Harry Overdam in op de architectonische, decoratieve, culturele of maritieme betekenis van deze gebeeldhouwde kopjes. Als vrijwilliger in het muZEEum heeft de schrijver zeer veel interesse voor dit soort historische elementen in onze stad en ook als gids van onder andere stadswandelingen krijgt hij vragen over deze elementen aan verschillende gevels. Wellicht nodigt dit artikel uit een wandeling te maken door het centrum van de stad.

In het muZEEumnieuws behandelt Pol Verbeeck Ongemakkelijk Erfgoed. Het verwijst naar erfgoed in een koloniale context. Dit is al langer onderwerp van het maatschappelijk debat. Eerder ging het in muZEEumnieuws al over ‘meerstemmigheid’. Verbeeck gaat in dit artikel dieper in op de relatie met ‘ongemakkelijk erfgoed’.

Tot slot Van het bestuur, waarin Marianne Kloosterboer wat zaken aankaart die de Vereniging Vrienden betreffen. Ook wordt de komende Algemene Ledenvergadering aangekondigd: 24 mei. Hopelijk is hier veel belangstelling voor. Er zijn nogal wat zaken te bespreken en het is goed om met elkaar van gedachten te wisselen.

Voor nu wensen wij u plezier met het lezen van dit nummer van Den Spiegel!


Oudere edities (vanaf 1983 beschikbaar):