Den SpiegelLaatste editie (2021-4)


Zeepost, de marine en de Belgische opstand, een stoeppaal en een Vlissings praatcollege
Aafke Verdonk-Rodenhuis

Voor u ligt de laatste aflevering van Den Spiegel uit 2021. De volgende aflevering zal het eerste nummer zijn van de veertigste jaargang van ons blad. Ook de Vereniging Vrienden bestaat dan veertig jaar. 

Dit nummer begint met een bijzonder interessante bijdrage van Johan Francke, 'Voers is mijn schrievens ni vel besonders', Zeepost als bron voor lokaal onderzoek. Uitgangspunt voor het artikel zijn de zogenaamde sailing letters, afkomstig uit het juridisch archief van het hoogste Engelse gerechtscollege dat zeezaken behandelde, het High Court of Admiralty. In de zeventiende en achttiende eeuw werden door Engelse marine- en kaperschepen tal van Nederlandse schepen buitgemaakt. Alle aanwezige documenten werden in beslag genomen en bewaard. Ook de brieven die persoonlijk bezit van de opvarenden waren. Een deel van de brieven was afkomstig van of gericht aan inwoners van Vlissingen. Johan Francke maakt op een boeiende manier duidelijk wat deze brieven betekenen voor de lokale geschiedenis van Vlissingen, voor de vrouwengeschiedenis, maar ook voor de kennis van het taalgebruik en de taalontwikkeling in die periode. 

Jan Kaljouw vertelt in zijn artikel over de Vlissingse marinebasis, met name tijdens de Belgische Opstand, toen er een burgeroorlog uitbrak tussen Zuid- en Noord-Nederland. In De Vlissingse marine tijdens de Belgische Opstand gaat het onder andere over de verdedigingslinie, de daaraan deelnemende schepen en hun bevelhebbers. Wat dit alles voor Vlissingen betekende, maakt Jan Kaljouw duidelijk in zijn gedetailleerde artikel.

Een elegante stoeppaal uit de zeventiende eeuw, door Bernard Meijlink en Frans Beekman handelt over een bijzondere archeologische vondst in een bouwput in Vlissingen. De beide auteurs beschrijven de vondst, een stoeppaal en waar deze toe diende. Dat niet alleen Vlissingen deze palen kende, maakt Frans Beekman duidelijk.

Een wel zeer bijzonder college is het onderwerp van Het Varken, een Vlissings praatcollege door Adri P. van Vliet. Dit wel zeer ludieke gezelschap, ‘Al pratende leren we praten’, werd opgericht twee jaar na de onthulling van het monument voor Michiel de Ruyter als ‘lul-collegie’ voor officieren van de zee- en de landmacht en voor burgers. Hoe een en ander eraan toe ging leest u in dit verhaal.

In muZEEumnieuws neemt Pol Verbeeck ons weer mee op zeereis. De zeereis in de  zeventiende en de achttiende eeuw staan  in deze reeks centraal. Deze keer gaat het  over de rol van vrouwen in dit geheel. Pol  geeft een aardig kijkje in de mannenwereld die het leven op zee dan zeker nog is. 

Tot slot Van het bestuur, mededelingen van  de voorzitter Marianne Kloosterboer, die  ook vooruit kijkt naar 40 jaar Vrienden. Wij wensen u veel lees- en kijkplezier. 


Oudere edities (vanaf 1983 beschikbaar, 
na een jaar hier te downloaden):