Den Spiegel

Laatste editie (2020-4)
Posthoorngeschal, Zeeuwen in het Caribisch gebied en pakhuizen in Amsterdam

Aafke Verdonk-Rodenhuis

Voor u ligt alweer het laatste nummer van Den Spiegel van 2020. Het jaar van de corona-uitbraak, de lockdown, het afstand houden en de economische gevolgen van een en ander. Op het moment dat deze aflevering van ons blad drukklaar wordt gemaakt is er weer museumbezoek mogelijk. In de rubriek Van het bestuur komt de voorzitter van de Vereniging Vrienden, Peter van Druenen hier uitgebreid op terug.
In muZEEumnieuws door Karen Kroese kunt u lezen over een heel bijzondere tentoonstelling Wind in de zeilen, zeeschilders uit de Gouden Eeuw. Het gaat hier om schilderijen uit de privécollectie van Anthony Inder Rieden, die voor langere tijd zijn uitgeleend aan het Zeeuws maritiem muZEEum. De expositie is te zien in de Scheldezaal en zorgt ervoor dat je nooit meer achteloos langs een zeeportret loopt. Gastconservator Remmelt Daalder heeft het muZEEum geholpen de verhalen achter de schilderijen te ontsluiten middels teksten die door een audiotour beschikbaar zijn. Zo komen de schilderijen tot leven.
We beginnen dit nummer met posthoorngeschal in Vlissingen. Frits de Kaart is de auteur van Een buurtvereniging tijdens de wederopbouw. Begin jaren vijftig van de vorige eeuw werd buurtvereniging De Posthoorn opgericht, in ieder geval waren er toen 23 leden. De vereniging groeide van spelmiddagen voor kinderen tot uitstapjes, sinterklaasfeesten, filmmiddagen en zelfs een toneelvereniging die met succes voorstellingen verzorgde in het toenmalige Concertgebouw.
Geert Stroo neemt ons in de reeks Zeeuwen in het Caribische Gebied na Berbice en Tobago (Den Spiegel 3 2019 en 3 2020) dit keer mee naar Saba en Sint Eustatius. Van Zeeuwse patroonschappen tot Nederlandse kolonie. Van de vroegste geschiedenis tot Zeeuwse erfenis. Namen op de eilanden, van wegen bijvoorbeeld herinneren nog aan de Zeeuwse patronen. De eerste Zeeuwse patroonschappen werden gesticht in 1628, de laatste eindigde in 1714.
Jaco Simons gaat voor zijn artikel Pakkend naar Amsterdam. Het gaat hier niet zozeer over personen als in zijn artikelen in vorige afleveringen van ons blad, Geboren te Vlissingen – Gemaakt in Amsterdam, maar over pakhuizen in de hoofdstad. Het handelt om pakhuizen aan het Entrepotdok, niet ver van het Scheepvaartmuseum. Alle gebouwen werden in 1828 voorzien van de naam van een Nederlandse stad waarmee Amsterdam nauwe handelscontacten had. Hieronder namen van Zeeuwse Steden, ook die van Vlissingen. Komen we toch uit bij een persoon, namelijk Jan Jacob Rochussen, nazaat van het Vlissingse geslacht Rochussen. Pakkend, Het hoofdstedelijke rijksentrepot en de rol van Jan Jacob Rochussen.
Archieven van de gemeente Vlissingen nu opgenomen in het Zeeuws Archief door Ad Tramper is het verslag van de verhuizing van de archieven en de collecties van de gemeente Vlissingen naar de depots van het Zeeuws Archief in Middelburg. Het oude depot van de gemeente Vlissingen wordt nu verhuurd aan het Zeeuws Archief. De burgerlijke stand van Zeeland is hier geplaatst. In het ArchiefcafĂ© van het Zeeuws Archief is binnenkort een kleine expositie te zien met de titel Archieven op het spoor, De verbinding Middelburg – Vlissingen.
Ik wens u veel lees- en kijkplezier

Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2020-4
- 2020-3
- 2020-2
- 2020-1

- 2019-4
- 2019-3
- 2019-2
- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1