Den Spiegel

Laatste editie (2021-5)

Een moeilijke tijd, ‘100 1000 goede naght’ en de Groenen Vliegende Draeck

Aafke Verdonk-Rodenhuis

Voor u ligt het eerste nummer van Den Spiegel van het nieuwe jaar. Jaargang 39, nummer 1 van 2021. We beginnen met een uitgebreid artikel door Adri Meerman, Na de bevrijding. De auteur gaat in op de situatie in Vlissingen, Oost- en West-Souburg en Ritthem, direct na de bevrijding. Het gaat om de periode vanaf januari 1945. De Militaire Commissaris voor de provincie Zeeland C.W. Slot riep eind december 1944 alle burgemeesters in dit gebied op om maandelijks een kort verslag te zenden over de algemene toestand in hun gemeente, te beginnen op 1 januari 1945. Er moest een duidelijk beeld geschetst worden over huisvesting, gezondheidssituatie, aantal inwoners en niet onbelangrijk de stemming onder de bevolking. Deze verslagen vormen de basis voor dit artikel.

Leintje Pieters schrijft in 1740 haar man Jacobus Robette aan boord van het schip de Eendracht een brief. Ze hoopt dat haar man weer snel thuis komt en familienieuws wordt gedeeld. Ad Tramper neemt de brief als uitgangspunt om meer te vertellen over de reizen die schepen van onder andere de Middelburgse Commercie Compagnie maakten. Of Leintje de brief zelf heeft geschreven is niet helemaal zeker, maar vrouwen van zeevarenden schreven wel degelijk brieven in die tijd. Deze werden meegegeven met andere schepen met eenzelfde reisdoel.

Antwoorden kwamen ook weer met bijvoorbeeld retourschepen terug. Arthur Scheijde neemt ons mee op Den Groenen Vliegende Draeck van Maerten Tromp. Dit schip vergaat in 1631 voor de kust van Vlissingen. De auteur vertelt uitgebreid over het schip en allerlei gebeurtenissen nissen die aan het vergaan van de Groene Vliegende Draeck voorafgaan. Gebouwd in 1623 geldt het schip als paradepaard van de admiraliteit van de Maze. Van 1629 tot de ondergang in 1631 is Maerten Tromp de commandant. Hij noemt het schip de Groene Draeck. De auteur baseert zich op details uit brieven wat betreft de naamgeving van het schip.

Dan bijzondere foto’s, gemaakt door Cees Maas en Jan van Broekhoven. Opnames in zwart wit die een persoonlijke indruk geven van onze provincie. Verstilde beelden, passend in een periode van bezinning die deze tijd van het jaar ook is, nu zeker. De foto’s zijn afkomstig uit het boek Zuver Zeeuws.

Het muZEEumnieuws door Karen Kroese handelt over de tegelcollectie uit het voormalig Stedelijk Museum Vlissingen. De collectie was de afgelopen jaren opgeslagen in het Gemeentearchief Vlissingen. Nadat de tegels als het ware opnieuw ín kaart zijn gebracht wordt de hele collectie opgeslagen in de depotruimte van Covra.

De rubriek Van het bestuur kent dit keer een afscheid en een nieuwe kennismaking. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering van de Vrienden op 19 oktober, heeft Marianne Kloosterboer de voorzittershamer overgenomen van Peter van Druenen. Deze noemt het zelf Een beetje afscheid. Hij zal waarschijnlijk nog wel eens een artikel schrijven voor Den Spiegel en de website onderhouden.

Daar deze aflevering van ons blad per traditie ons feestdagennummer is, rest mij nog u namens de redactie goede dagen te wensen en een gezond en gelukkig nieuw jaar.

Oudere edities (vanaf 1983 beschikbaar, 
na een jaar hier te downloaden):