Den Spiegel

Laatste editie (december 2018, nummer 2019-1): Een kaperkapitein, poststukken en de bezorging daarvan en marinebezoeken

door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Op het moment van het drukklaar maken van deze aflevering van Den Spiegel gaan wij na een lange, droge en zeer warme zomer, via een ook heel fraaie herfst nu toch richting de winter. Voor u ligt het eerste nummer van 2019, jaargang 37. Traditiegetrouw is dit ons feestdagennummer. Het komende jaar wordt een bijzonder herdenkingsjaar. Het is in 2019 namelijk 75 jaar geleden dat dit deel van Nederland door de geallieerden werd bevrijd. De maanden oktober en november zullen dan ook zeker in het teken van deze bevrijding staan. De strijd, de inundatie, maar ook de gevolgen van de oorlogsjaren voor de bevolking zullen de aandacht krijgen. Veel organisaties in het Vlissingse zijn druk doende initiatieven hiertoe te ontwikkelen. Wij zullen een speciaal themanummer van Den Spiegel uitbrengen, het oktobernummer, nummer 4 van dit jaar.

Johan Francke doet in het artikel Saagen een Engelsch fregat onder de wijnd van ons af verslag van de laatste kruistocht van Pierre le Turcq. Deze kaperkapitein was tijdens de Vierde Engelse Oorlog (1780–1784) in dienst van de Vlissingse reder Jan Nortier. Aan de hand van uitingen van nationale trots in gravure, krant, geschrift, gedicht en biografie geeft Francke een boeiend beeld van de avonturen en belevenissen van deze zeer tot de verbeelding sprekende kaper. Bijzonder is dat via Kees de Baar, verzamelaar van oude poststukken recent enkele brieven opdoken, gericht aan le Turcq en een andere kaperkapitein, Jarry. Johan Francke werkt aan een studie over de Nederlandse commissievaart tijdens de Vierde Engelse oorlog, te verschijnen in het voorjaar van 2019.

De al genoemde Kees de Baar neemt Beschrijvinge der stadt Vlissinge van Jasper Jaspersen Brasser als uitgangspunt voor zijn artikel De Vlissingse brievenposterij in de 18e eeuw. Gaat Brasser uit van de situatie zoals hij die ziet in 1754, Kees de Baar breidt dit uit naar andere delen van het land. Bij deze Zeeuwse landpost was postmeester Nicolaas Lambrechtsen, tevens raad en schepen van Vlissingen een belangrijke speler.

G.-Jan Derksen vertelt in De Keizerlijke en Koninklijke Marine op bezoek over de bezoeken van buitenlandse marines aan Nederlandse havens, waaronder Vlissingen in de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog. De auteur belicht aan de hand van krantenberichten en archiefmateriaal de achtergronden en gevolgen van deze bezoeken. Over dit onderwerp heeft Derksen een boek gepubliceerd. Het bezoek van een Duits eskader en andere marines aan Nederlandse havens aan de vooravond van WO I bezien vanuit de pers, de politiek en het grote publiek. Het muZEEumnieuws meldt dat het mu- ZEEum vanaf 2019 deel zal uitmaken van het Canonnetwerk, waarmee het zich landelijk profileert. Dit netwerk neemt je in meerdere ‘vensters’ mee langs de belangrijkste gebeurtenissen, personen en voorwerpen uit de Nederlandse geschiedenis. Voor het muZEEum zijn belangrijke onderwerpen Michiel de Ruyter, de VOC en Slavernij.

Tenslotte vindt u Van het bestuur, bericht van onze voorzitter Peter van Druenen. Rest mij nog u allen namens de redactie van Den Spiegel prettige feestdagen te wensen. Voor het nieuwe jaar gezondheid en geluk, kortom alle goeds. Voor nu, veel leesplezier.


Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1