Den Spiegel

Laatste editie (2020-3)

De pest, een Zeeuwse kolonie, spoorstad Vlissingen en een apart object

Aafke Verdonk-Rodenhuis

In deze tijden van corona is het julinummer van Den Spiegel ontstaan. Het proces was niet zo veel anders dan anders, zij het dat de contacten tussen de redactieleden meer op afstand waren. Gelukkig beschikken we over de zeer noodzakelijke middelen als mail, telefoon, ook was onze correctievergadering lijfelijk ‘en petit comité’, waarna de overige redactieleden werden bijgepraat en hun inbreng konden leveren. Zo proberen we ons zo goed mogelijk te houden aan de gestelde richtlijnen en evengoed een interessant nummer af te leveren.

Dat een om zich heen slaande epidemie niet iets is van deze tijd alleen, maakt het eerste artikel duidelijk. Ad Tramper schetst in De pest in het Vlissingen van 1666 hoe deze ziekte een groot aantal slachtoffers eiste in onze stad tijdens de uitbraak in dat jaar. De auteur gebruikt kerkarchieven als bron. Kerkmeesters noteerden in de kerkelijke rekeningen wie in de kerk en wie op het kerkhof werd begraven, dit om de inkomsten vast te leggen. Ook de vaak in druk uitgegeven regelgeving uit die tijd vormt een bron. De vastgestelde regels werden aan de pui van het stadhuis aan de bevolking meegedeeld.

Zeeuwen in het Caribische Gebied, Tobago van Geert Stroo behandelt een stukje geschiedenis wat niet al te bekend is. In Den Spiegel van juli 2019 ging het over Berbice, het huidige Guyana, nu is het de beurt aan Tobago. In de zeventiende eeuw hadden de kamers van de West-Indische Compagnie, met name die van Amsterdam en Zeeland in het betrokken gebied een eigen invloedsfeer en kan gesproken worden over Zeeuwse koloniën. Geert Stroo onttrekt een stukje Zeeuwse geschiedenis aan de vergetelheid. Jules Braat vertelt in Spoorstad Vlissingen over de rol van Vlissingen in het internationale verkeer van 1876 tot 1940. In dit artikel gaat het vooral over het treinverkeer. Dit sloot aan op de bootverbinding tussen Queensborough en Vlissingen. Reizigers die van de boot kwamen konden per trein verder reizen, bijvoorbeeld naar Duitsland. Aanvankelijk reden er alleen zitrijtuigen, later werd dit uitgebreid met slaap- en restauratierijtuigen. Het gaat vooral om de rol van Wagons Lits en later na de Eerste Wereldoorlog het bedrijf Mitropa en de relatie met Vlissingen.

Een apart object, door Niek Peters, is te vinden in het muZEEum. Het gaat hier om een zogeheten halfmodel. Dat is een schaalmodel gemaakt naar de ontwerptekening van een schip. De opdrachtgever kreeg zo een beeld hoe het schip eruit zou zien. Niek Peters beschrijft hier de geschiedenis van zo’n model van de schroefsleepboot Sabangbaai. Opdracht voor de bouw van dit schip werd in 1903 gegeven aan De Schelde door de Maatschappij Zeehaven- Kolenstation Sabang (Sumatra, Nederlands Indië). Ook de geschiedenis van het schip komt aan bod.

Tot slot nog nieuws over de Vereniging Vrienden door de voorzitter Peter van Druenen. U vindt dat in de rubriek Van het bestuur.

Wij wensen u plezier met dit nummer van Den Spiegel..

Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2020-3
- 2020-2
- 2020-1

- 2019-4
- 2019-3
- 2019-2
- 2019-1

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1