Den Spiegel

Laatste editie (juli 2018):
Een boerderij, de Vlissingse vlag, slavenhalers, maar ook een mensenredder


door Aafke Verdonk-Rodenhuis

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Dit is het zomernummer van Den Spiegel, maar bij het drukklaar maken van deze aflevering, in de lente, is het al prachtig weer. De maand mei kende zomerse temperaturen en voor de Vriendenvereniging waren er meerdere activiteiten. Zo was er 30 mei de algemene ledenvergadering met aansluitend de lezing van Ruud Paesie, De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit een Vlissings perspectief. U vindt hiervan een kleine samenvatting in dit nummer. Vier jaar geleden, juli 2014, hadden wij een themanummer over de handel in slaven. Een moeilijk, beladen onderwerp, wat we proberen wetenschappelijk, zakelijk te benaderen, te plaatsen in de tijd en dan ook lering te trekken uit het verleden.

Een nieuwe lente klinkt eveneens door in de rubriek Van het bestuur, waarin de voorzitter van de vrienden, Peter van Druenen, zijn blijdschap uitspreekt over het belangrijkste nieuws van de afgelopen maanden namelijk dat het voortbestaan van het mu- ZEEum door de gemeente Vlissingen is gegarandeerd. Ook hij is onder invloed van lentegevoelens: de hemel klaarde blauw, de zon verscheen, vogels gingen fluiten en het muZEEum was gered. U leest hoe een en ander tot stand kwam.

Mijn inleiding gaat dit keer van achter naar voor. Daarom nu het muZEEumnieuws. Een bijdrage van Arthur Scheijde die in samenwerking met het muZEEum een kleine expositie realiseert over Frans Naerebout, mensenredder en loods, omdat het tweehonderd jaar geleden is dat deze overleed. In de vorige twee afleveringen van Den Spiegel hebben wij hieraan al aandacht besteed. Arthur doet dat dit keer weer op zijn inmiddels zeer herkenbare eigen wijze. De expositie is deze zomer te zien, tot eind oktober.

In De Boere-Triton, een ‘buitengewone’ boerderij vertelt Jaco Simons het verhaal van een boerenhuis, een varkenshuisje, boerenschuur, een moderne opslagloods en een groot aantal percelen bouw- en weiland. Deze Boere-Triton had nooit de status van buitenplaats, maar hoorde waarschijnlijk wel bij de nabij gelegen buitenplaats Triton. Een herenhuis en buitenverblijf. Een ‘buitengewone’ situatie, waarin de auteur ons rondleidt.

Johan Francke beschrijft in De vlaggen van Vlissingen door de eeuwen heen de geschiedenis van de stadsvlag. Het gaat om de oorsprong van het gebruik van die vlag en de varianten daarop sinds de opstand tegen de Spanjaarden. Door het ontbreken van literatuur of geschreven bronnen worden vooral sein- en vlaggenboeken en schilderijen en gravures uit de zeventiende en latere eeuwen als bron gebruikt. Veel uitkomsten uit dit onderzoek kunnen dan ook niet met zekerheid worden vastgesteld. Dat de stadsvlag zoals wij die nu kennen nog maar officieel is sinds 1973 was een nieuw gegeven voor mij.

Dan, nieuws van de redactie. Jaques den Exter, al tien jaar redactielid, meldde ons begin dit jaar te willen stoppen met het redactiewerk. Natuurlijk hebben wij geprobeerd hem over te halen te blijven. Immers, wij zijn een kleine redactie, erg aan elkaar gewend, een goede club. We gaan hem missen, zijn zorgvuldigheid, inbreng op het gebied van maritieme kennis en belangstelling voor de geschiedenis van Vlissingen. Op onze manier hebben wij hem ‘uitgeluid’. Wij hebben in Adri Meerman, oud-gemeentearchivaris een goede opvolger gevonden. Voor u, veel leesplezier


Oudere edities (vanaf 2009 beschikbaar, na een jaar hier te downloaden):

- 2018-4
- 2018-3
- 2018-2
- 2018-1

- 2017-4
- 2017-3
- 2017-2
- 2017-1

- 2016-4
- 2016-3
- 2016-2
- 2016-1

- 2015-4
- 2015-3
- 2015-2
- 2015-1

- 2014-4
- 2014-3
- 2014-2
- 2014-1

- 2013-4
- 2013-3
- 2013-2
- 2013-1

- 2012-4
- 2012-3
- 2012-2
- 2012-1

- 2011-4
- 2011-3
- 2011-2
- 2011-1

- 2010-4
- 2010-3
- 2010-2
- 2010-1

- 2009-4
- 2009-3
- 2009-2
- 2009-1