Den Spiegel


Laatste editie (2021-3)

Van schepen, een mensenredder, bijzondere tegels en een reis door het muZEEum
Aafke Verdonk-Rodenhuis 

In deze aflevering van Den Spiegel wordt veel gevaren. Een marineschip, een Spaans schip en het muZEEum neemt ons mee op zeereis. Ook is er een uit Vlissingen afkomstige mensenredder. G-Jan Derksen neemt in Een foto met een kleine geschiedenis een foto uit het archief van Vlissingen als uitgangspunt voor zijn zoektocht naar het afgebeelde schip. Aanvankelijk was de mededeling ‘omstreeks 1895’, het enige gegeven. De schrijver ontdekt dat het gaat om het type ‘monitor’, een scheepstype dat werd ontwikkeld om landingsschepen voor de kust en in delta’s ongezien te kunnen benaderen en te bestoken. Derksen noemt het een kleine geschiedenis, maar voert veel wetenswaardigheden op.

Zie ginds komt de stoomboot van Jules Braat vertelt hoe Vlissingen werd geconfronteerd met de gevolgen van de Spaanse burgeroorlog toen in de nacht op de rede beslag werd gelegd op het Spaanse schip Garbi. De auteur gaat in op de achtergronden van een en ander, de situatie in Spanje tijdens de eerste decennia van de twintigste eeuw. Dit alles gekoppeld aan de geschiedenis van het schip, tot aan de mobilisatie in Nederland in 1939 en de toenemende internationale spanningen, waardoor het niet meer tot een oplossing van de Garbi-kwestie is gekomen.

Jaco Simons doet in Dirk de Waterduiker uit de doeken hoe een uit Vlissingen afkomstige jongen, eenmaal volwassen vele levens redde uit de grachten. Simons belicht perioden uit zijn leven en zijn heldendom. ‘Ook als je maar één mens redt ben je een held!’

In Een schat op zolder vraagt Niek Peters aandacht voor de tegelcollectie die opgeslagen lag op de zolder van het voormalig Gemeentearchief. Een onbekende schat is dit niet. In het Stedelijk Museum Vlissingen aan het Bellamypark maakten de tegels deel uit van de vaste presentatie. In het Maritiem muZEEum paste de collectie niet in de expositie en werd ze opgeslagen. Omdat het om een fraaie collectie gaat, vinden wij het zeker de moeite waard er opnieuw aandacht aan te schenken.

In het vorige nummer van ons blad berichtte Pol Verbeeck al over de nieuwe presentatie van het muZEEum. Hij vervolgt zijn verhaal met Ga mee op zeereis in het nieuwe muZEEum. Hij neemt ons mee op reis, naar Vlissingen, een stad vol veerkracht. Langs reders en scheepswerven, naar het touwslagerswiel waaraan Michiel als jongen zou hebben gedraaid.

Tenslotte nog Van het bestuur, waarin Marianne Kloosterboer een oproep doet voor nieuwe bestuursleden. Een vereniging kan niet zonder.

Namens de redactie wens ik u veel plezier met deze aflevering van Den Spiegel.


Oudere edities (vanaf 1983 beschikbaar, 
na een jaar hier te downloaden):