Bestuur

Voorzitterdhr. Peter van Druenen
Penningmeestervacature
Secretarismevr. Leida Goldschmitz
Ledendhr. Francois Hulsbergen (activiteitencommissie)
mw. Marianne Kloosterboer (plv secretaris)
dhr. Niek Peters (ledenadministratie) 
Adviserende ledendhr. A. Tramper (namens het  Archief)
de heren P. Verbeek en O. Bakker (namens het muZEEum)


Statuten en huishoudelijk reglement
Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Algemene ledenvergadering in september/oktober 2020 (nader vast te stellen)
>> Klik hier voor de agenda en alle bijbehorende stukken