Bestuur

Voorzitterdhr. Peter van Druenen
Penningmeesterdhr. John Visser
Secretarismevr. Leida Goldschmitz
Ledendhr. Francois Hulsbergen (activiteitencommissie)
mw. Marianne Kloosterboer (plv secretaris)
dhr. Niek Peters (ledenadministratie) 
Adviserende ledendhr. A. Tramper (namens het  Archief)
de heren P. Verbeek en O. Bakker (namens het muZEEum)


Statuten en huishoudelijk reglement
Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.

Algemene ledenvergadering op 30 mei 2018
>> Klik hier voor de agenda en de vier jaarverslagen: vereniging, financiƫn, redactie en activiteitencommissie.
>> Klik hier voor het concept-verslag van 30 mei 2018 (goed te keuren in de ALV van mei 2019).