Bestuur

Voorzittermw. Marianne Kloosterboer 
Penningmeesterdhr. Martin Dekker
Secretarismevr. Leida Goldschmitz
Leden


Ledenadministratie
dhr. Francois Hulsbergen (activiteitencommissie, waarnemend penningmeester)
dhr. Peter Kruizinga
dhr. Niek Peters, 
mevr. Lies Hulsbergen (eahulsbergen@hotmail.com)
Adviserende ledendhr. A. Tramper (namens het  Archief)
de heren P. Verbeek en O. Bakker (namens het muZEEum)

Stukken van de Algemene Ledenvergadering van  woensdag 24 november 2021:

>>  Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>  Klik hier voor het verslag van de ALV van 19 oktober 2020
>>  Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het financieel jaarverslag 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2020
>>  Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2020
>>  Klik hier voor de aansluitende lezing van dr. Gerhard de Kok over “Vlissingen als hotspot van de Nederlandse slavenhandel”.

Statuten en huishoudelijk reglement
Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.