Bestuur

Voorzittermw. Marianne Kloosterboer 
Penningmeesterdhr. Martin Dekker
Secretarismevr. Leida Goldschmitz
Leden

dhr. Francois Hulsbergen (activiteitencommissie, waarnemend penningmeester)
dhr. Peter Kruizinga
dhr. Niek Peters (ledenadministratie) 

Adviserende ledendhr. A. Tramper (namens het  Archief)
de heren P. Verbeek en O. Bakker (namens het muZEEum)

Ondersteuning ledenadministratie (contributies)            mevr. Lies Hulsbergen

Stukken van de Algemene Ledenvergadering van  woensdag 8 mei 2023:

>>   Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>   Klik hier voor het verslag van de ALV van 18 mei 2022
>>   Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2022
>>   Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
>>   Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2022
>>   Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2022

Statuten en huishoudelijk reglement
Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement.