Statuten en Huishoudelijk Reglement

Statuten van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief:
- Versie 1982
- Versie 1987 (wijziging)
- Versie 1992 (wijziging)
- Versie 2002 (wijziging)
- Versie 2021 (wijziging)

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief:
- Huishoudelijk Reglement