Welkom!

De Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen is opgericht in 1982 en bestaat uit een groot aantal leden verspreid over heel Nederland. Deze leden dragen het Zeeuws Maritiem muZEEum en het archief van Vlissingen een warm hart toe en leveren door middel van hun contributie een bijdrage aan de doelstelling van de vereniging welke is "het bevorderen en stimuleren van activiteiten in en om het Zeeuws Maritiem muZEEum en het archief van Vlissingen".

De activiteiten bestaan onder andere uit:
- het uitgeven van het kwartaal-tijdschrift Den Spiegel
- het ondersteunen bij aankopen van voorwerpen voor de museumcollectie en het verlenen van medewerking aan het verwerven van materiaal voor het gemeentearchief
- het mede bekostigen van restauraties van museumvoorwerpen
- het organiseren van lezingen en excursies
- het ondersteunen bij diverse activiteiten van het archief t.b.v. het vergroten van de kennis van de lokale geschiedenis.