zaterdag 23 april 2022

Uitnodiging ALV 18 mei 2022 en lezing “Vlissingen was echt wel de eerste!”.


Algemene Ledenvergadering woensdag 18 mei 2022 om 19.00 uur in het muZEEum


>>  Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>  Klik hier voor het verslag van de ALV van 19 oktober 2020
>>  Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2021
>>  Klik hier  voor het financieel jaarverslag 2021
>>  Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2021
>>  Klik hier voor het jaarverslag van Den Spiegel 2021

Na de pauze:
lezing van Peter van Druenen met de titel "Vlissingen was echt wel de eerste!"
.
Klik hier hier voor het aanmeldingsformulier

Zondag 6 april 1572 kan worden gezien als een van de belangrijkste dagen uit de geschiedenis van Vlissingen: het was immers de dag waarop de inwoners erin slaagden de vijand, de Spaanse en Waalse soldaten van Alva, de stad uit te jagen. Het was de dag waarop Vlissingen een identiteit kreeg, een eigenwaarde, een trots. Geen andere stad was eerder geweest, ook niet Den Briel, waar de Spanjaarden al waren vertrokken voordat een groepje ongeregelde watergeuzen op 1 april door de openstaande poorten zo naar binnen konden lopen. In zijn lezing over de Vlissingse Opstand zal Peter van Druenen ingaan op de achtergronden van deze gebeurtenissen en onderbouwt hij de stelling dat het niet ging om een spontane opstand van één dag, maar om een lang van te voren geplande en degelijk voorbereide machtsovername.Handtekening van Willem van Oranje onder de brief die hij schreef aan de Vlissingers waarin hij hen bedankt voor het verslaan van de Spanjaarden en zegt dat Vlissingen de eerste stad is die dit heeft gedaan (bron: Zeeuws Archief, Archief Vlissingen, Toegang 400, Handschriftenverzameling II).