zaterdag 25 maart 2023

Uitnodiging ALV 2023

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op maandag 8 mei 2023 om 19.30 uur in “De Burgerij”, Van Hoogendorpweg 58A in Vlissingen.

>>   Klik hier voor de uitnodiging en de agenda.
>>   Klik hier voor het verslag van de ALV van 18 mei 2022
>>   Klik hier voor het secretarieel jaarverslag 2022
>>   Klik hier voor het financieel jaarverslag 2022
>>   Klik hier voor het jaarverslag van de Activiteiten Commissie 2022
>>   Klik hier voor het redactieverslag 2022 van Den Spiegel