maandag 29 april 2019

Algemene Ledenvergadering + lezing van Hans Sakkers op 5 juni 2019

Op woensdag 5 juni 2019 vond in het muZEEum de ALV plaats. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 30 mei 2018 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2018 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2018 (>> klik hier)
        - Begroting 2020 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2019
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en herkiesbaar is de heer Niek Peters (ledenadministratie)
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend was er een lezing door Hans Sakkers:

De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn, een gevoelig stukje Nederland

Volgens de Conventie van Genève moesten gesneuvelden begraven worden op militaire begraafplaatsen. Heden ten dage zijn rond de 60.000 gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog officieel in Nederlandse bodem begraven. Meer dan de helft hiervan behoorde tot de Duitse strijdkrachten. In 1946 begon het Nderlandse leger met de aanleg van de centrale Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn, een afgelegen onontgonnen plek aan de Duitse grens. Begin 1948 werden de 635 gesneuvelde Duitse militairen van de Noorderbegraafplaats in Vlissingen overgebracht naar Ysselsteyn.

Hans Sakkers schreef talloze publicaties over de Tweede Wereldoorlog. Hij is een veelgevraagd spreker en treedt vaak op voor de media als het gaat om zaken te duiden die gerelateerd zijn aan de Tweede Wereldoorlog. Enkele van zijn publicaties zijn: Atlanticwall in Zeeland en Vlaanderen gedurende opbouw en strijd 1942-1944 (samen met Hans Houterman) en Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland september-december 1944. Vorig jaar verscheen: De Duitse militaire begraafplaats Ysselsteyn. Duits beheer over Nederlands erfgoed. Een boekwerk van ruim 600 pagina's.