woensdag 18 mei 2016

Algemene ledenvergadering 18 mei 2016

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 18 mei 2016 om 19.00 uur in het Gemeentearchief, Hellebaardierstraat 2 te Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2015
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2015 van
    a) penningmeester:
        - jaarrekening 2015 (> klik hier)
        - begroting 2017 (> klik hier)
    b) secretaris (> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (> klik hier)
    d) activiteitencommissie (> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (ligt ter vergadering ter inzage)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2015
7. Samenstelling bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar is bestuurslid Tineke Feij. We nemen afscheid van haar want Tineke was al drie periodes lid van ons bestuur. Tevens heeft bestuurslid Marion Ekering aangegeven te willen stoppen. Kandidaat- bestuursleden kunnen zich melden bij het secretariaat of ter vergadering.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Aafke Verdonk “Maayken Jans”.