zondag 9 november 2014

Bezuinigingen (2)

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,
Bij de vorige Spiegel was een brief bijgevoegd waarin ik mijn zorgen uitsprak over de voorgenomen bezuinigingen op cultuur en sport. Dat hoort niet bij een stad als Vlissingen, met haar (roem)rijke verleden en indrukwekkende culturele traditie. Ik deed in de brief ook een beroep op uw steun en wees daarbij op de grote invloed van de publieke opinie op de politiek. Ik vroeg u om het onderwerp bespreekbaar te maken bij vrienden, familie, buren en bekenden, om e-mails of brieven te schrijven  aan het gemeentebestuur en om uw politieke vertegenwoordigers in de raad hierover aan te spreken. Zij moeten over vier jaar immers worden herkozen en iedere stem is voor hen belangrijk. Enige tijd geleden is er op internet een website gestart waar Vlissingers hun zorgen kenbaar kunnen maken: Geen stad zonder cultuur geen stad. U kunt deze website vinden op:
http://petities.nl/petitie/geen-stad-zonder-cultuur-geen-stad. Ondertekening is zeer eenvoudig en kost u nog geen halve minuut. Ik hoop dat u massaal gaat  tekenen! Vlissingen staat gelukkig nog steeds in de schijnwerpers met haar historische en culturele initiatieven. Laten we dat zo houden!
Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,
Peter van Druenen
voorzitter a.i.