maandag 22 september 2014

Bezuinigingen (1)

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen (ook verstuurd naar de voltallige gemeenteraad en B&W),
Zoals u wellicht uit de pers heeft vernomen, zal er de komende jaren flink worden bezuinigd op de uitgaven voor cultuur in Vlissingen. Het muZEEum wordt 50 procent gekort en dreigt te verdwijnen, maar ook het gemeentearchief moet flink inleveren. Wanneer de plannen doorgaan, zal de huisvesting van het archief in de Hellebardierstraat waarschijnlijk worden afgestoten. Het bestuur van de vriendenvereniging maakt zich dan ook flink zorgen, niet alleen over het voortbestaan van het muZEEum en het archief, maar ook over het aanzien en de welvaart van de stad. Het muZEEum, de Kazematten en het herdenkingsgebied rond de Oranjemolen zijn toeristische trekpleisters van de eerste orde. Het is alsof Vlissingen straks in één keer haar etalages gaat afplakken zodat er niemand meer naar binnen kan kijken om te zien hoe rijk het verleden van onze stad is. Wie de geschiedenis van Vlissingen een beetje kent, weet ook dat er juist gedurende de meest welvarende periodes van de stad veel werd geïnvesteerd in toerisme en cultuur. In het begin van de twintigste eeuw was dat bijvoorbeeld zo en ook gedurende de lange periode dat Albert van Woelderen burgemeester was. Het is daarom niet eens zo moeilijk om te bedenken dat bezuinigen op het muZEEum en het archief  de stad juist geld gaat kosten in plaats dat het iets opbrengt. De komende weken zullen er gesprekken worden gepland met de pers en met de politiek verantwoordelijken binnen de gemeente, maar we rekenen ook op uw steun. U kunt dat doen door bijvoorbeeld brieven of e-mails te schrijven aan het gemeentebestuur en, wanneer u betrokken bent bij een van de politieke partijen in de raad, uw vertegenwoordigers hierover aan te spreken. U kunt dit ook doen door erover te praten met uw buren, familie, vrienden en bekenden. De publieke opinie speelt in de huidige politieke werkelijkheid een steeds grotere rol. De dames en heren politici beseffen maar al te goed dat ze gekozen zijn door de Vlissingers en over vier jaar ook verantwoording moeten afleggen aan die zelfde Vlissingers.
We rekenen op uw steun!
Met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen
voorzitter a.i.