75 jaar Slag om de Schelde

Speciale editie van Den Spiegel
In oktober 2019 is een speciale editie uitgebracht van het historisch tijdschrift van de Vrienden van het muZEEum en het Archief van Vlissingen: Den Spiegel. Onderwerp: 75 jaar Slag om de Schelde. In de verschillende artikelen wordt ingegaan op het dagelijks leven in Vlissingen. Het tijdschrift is in een grote oplage gedrukt en was voor iedere Vlissinger gratis te verkrijgen. Dat geldt ook voor de digitale versie: