woensdag 17 november 2021

Uitgesteld: de Algemene Ledenvergadering 2021 en de lezing van de heer dr. Gerhard de Kok


Beste Vrienden van het muZEEum en het archief van Vlissingen, 

Het spijt ons bijzonder dat wij u moeten mededelen dat vanwege de oplopende COVID-19 besmettingen de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden op woensdag 24 november as. en de lezing door de heer dr. Gerhard de Kok komen te vervallen. Volgens de statuten zijn wij verplicht de ALV binnen de eerste zes maanden van het jaar te houden. Echter, in die periode kon de ALV vanwege beperkende maatregelen geen doorgang vinden en werd deze verschoven naar 24 november 2021, in de hoop dat de bijeenkomst dan wel plaats kon vinden.

Gezien de vele besmettingen en de nieuwe maatregelen heeft het bestuur met pijn in het hart besloten de bijeenkomst nogmaals te verschuiven naar de eerste maanden van het volgende jaar.

Gelukkig zijn er geen urgente onderwerpen te bespreken en de agendapunten blijven staan. De kascommissie, bestaande uit de heren Timmerman en Speckens, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden.

De spreker, dr. Gerhard de Kok, is het volkomen eens met ons besluit en heeft aangegeven graag volgend jaar, als de omstandigheden het toelaten, zijn lezing te willen houden.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vrienden

E : secr@vriendenmuzeeum.nl