donderdag 19 maart 2020

Activiteiten Vrienden voorlopig uit- of afgesteld

Beste vrienden van het MuZEEum en het archief van Vlissingen,

De gevolgen van het coronavirus zijn alom merkbaar. Ook het Maritiem MuZEEum heeft haar deuren tijdelijk gesloten. Voor de zomeropenstelling van de Kazematten is nog geen datum vast te stellen.
Het landelijk advies aan burgers om niet in grotere aantallen bij elkaar te komen en afstand te bewaren zijn voor het bestuur aanleiding een aantal besluiten te nemen waarvan wij u hierbij op de hoogte stellen.

• De Algemene Ledenvergadering op 15 april 2020 wordt verschoven naar een later te bepalen datum.

• De lezing door Ad Tramper aansluitend op de Algemene Ledenvergadering op 15 april zal eveneens geen doorgang kunnen vinden.

• De DAGREIS op 17 april 2020 is geannuleerd. De deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Binnenkort zal het bedrag voor deelname aan de excursie worden teruggeboekt.

• Voor de excursie op 25 juni 2020 naar het Zeeuws Archief in Middelburg kunt u zich aanmelden op het e-mailadres aanmelden@vriendenmuzeeum.nl. Mocht het onverhoopt niet door kunnen gaan dan zullen wij de deelnemers hieromtrent informeren.

Dit informatiebulletin ontvangt u ook binnenkort als bijlage bij Den Spiegel. 

Met vriendelijke groet,
Peter van Druenen, voorzitter