maandag 5 augustus 2019

Uitnodiging dubbellezing 75 jaar Slag om de Schelde

Vrijdag 27 september 2019, Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen

Dubbellezing Tobias van Gent en Hans Sakkers.

Centraal staat hun boek: ‘Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa’.

Vanwege de grote belangstelling is besloten om de dubbellezing twee keer op één dag te organiseren: om 16.00 uur en om 20.00 uur. Plaats van handeling: het muZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 BV Vlissingen.

U kunt u vóór 16 september 2019 aanmelden per e-mail (aanmelden@vriendenmuzeeum.nl) of per brief (Vrienden muZEEum, A. van Dalsumlaan 30, 4384 JV Vlissingen).

De toegang is gratis. NB: graag vermelden of u ‘s middags of 's avonds komt.


Tobias van Gent en Hans Sakkers

Slag om de Schelde 1944. De beslissing in de strijd om West-Europa.
De Slag om de Schelde is één van de grootste militaire operaties uit de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied.

Op 4 september 1944 vallen de haveninstallaties van Antwerpen nagenoeg onbeschadigd in geallieerde handen. Door grote logistieke problemen na de snelle opmars vanuit Normandië zijn de Antwerpse havens voor de geallieerden van cruciaal belang. Maar zolang Duitse kanonnen in de Scheldemonding de toegang naar Antwerpen beheersen, hebben ze niets aan het bezit van de haven.

Het 1e Canadese Leger krijgt opdracht de Duitsers uit de Scheldemonding te verdrijven. Zeeuws-Vlaanderen, West-Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren worden in het najaar van 1944 het toneel van een even heroïsche als bittere strijd. Een strijd die van de geallieerde en Duitse troepen een zware krachtsinspanning vergt en de Zeeuwse en West-Brabantse bevolking in een wanhopige situatie drijft. Met de capitulatie van de Duitse generaal Daser wordt de Slag om de Schelde op 8 november 1944 beslecht. Als een paar weken later de toegang tot Antwerpen voor scheepvaart is vrijgemaakt, zijn de logistieke problemen voor de geallieerde strijdkrachten voorbij en is de Duitse nederlaag in het westen onvermijdelijk geworden.

De gevolgen van het oorlogsgeweld zijn desastreus. Ruim vijfduizend soldaten en burgers overleven de Slag om de Schelde niet, duizenden raken gewond en hele dorpen en landschappen worden verwoest. De Canadezen ervaren de gevechten in Zeeland en West-Brabant als een 'Terrible Victory', de meest bloedige van hun veldtocht in West-Europa.

De auteurs van deze uitgave, Tobias van Gent en Hans Sakkers, hebben tientallen publicaties over militair-historische onderwerpen op hun naam en zijn veelgevraagde sprekers over de Slag om de Schelde.