vrijdag 15 februari 2019

Uitnodiging lezing 'Buitenplaatsen rond Vlissingen' op 15 februari 2019

Beste vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de lezing 'Buitenplaatsen rond Vlissingen'door Dr. Martin van den Broeke.

In de zeventiende en achttiende eeuw lagen er op Walcheren talrijke buitenverblijven waar welgestelde stedelingen een deel van het jaar doorbrachten. Het waren er zo veel dat het eiland er de bijnaam “het pryeel van Zeeland” aan ontleende. Deze buitenplaatsen waren nauw verweven met het stedelijke leven, maar evenzeer met het platteland. Rond Vlissingen waren enkele tientallen buitenverblijven te vinden, van kleine pleziertuinen aan de singel tot grote landhuizen. Sommige bestaan voort in de namen van straten en wijken, de meeste zijn verdwenen. Wie woonden er, wat voor functies hadden deze buitenverblijven en hoe zagen ze eruit?

Dr. Martin van den Broeke promoveerde in 2016 aan de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift        “Het pryeel van Zeeland”. Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820. Hij is werkzaam bij de rijksoverheid en verricht daarnaast onderzoek naar buitenplaatsen, vooral in zijn geboortestreek Zeeland.

Datum:
vrijdag 15 februari 2019

Programma:
19.30 uur  inloop met koffie / thee
20.00 uur aanvang lezing
21.00 uur afsluiting met drankje

Plaats:
Zeeuws Maritiem MuZEEum,  Nieuwendijk  15 te Vlissingen

Sluitingsdatum voor opgave:
woensdag 13 februari 2019

U kunt u aanmelden via het e-mailadres:
vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl

Met vriendelijke groet,
Namens de vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen

Peter van Druenen
voorzitter