maandag 1 oktober 2018

Lezing over de geschiedenis van de walvisvaart, mét een bekende Vlissinger

Hierbij nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de lezing over de historie van de walvisvaart.

De lezing zal worden verzorgd door Anne-Goaitske Breteler (1996). Zij groeide op aan de voet van de zeedijk in het noordoosten van Friesland. Ze verruilde de kleigrond voor de hoofdstad om daar Culturele Antropologie en Publieksgeschiedenis te studeren. Ze blijft sterk verbonden aan haar geboortegrond. Als correspondente van het platteland hoopt ze stad en platteland iets dichter bij elkaar te brengen.

Verhalen van oud-walvisvaarders heeft ze verwerkt in haar boek “De Traanjagers”. Het boek is bij de lezing te koop (€ 19,99).

Tevens zal aan deze avond medewerking worden verleend door de heer Albert Veldkamp. Lid van onze vereniging maar ook bekende Vlissinger (oud-loods en oprichter Scheldeloodsenkoor). Hij is als één van de laatste actief betrokken geweest bij de walvisvaart.

De lezing is georganiseerd in samenwerking met het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Leden van het KZGW ontvangen ook een uitnodiging voor deze avond.

Datum
woensdag 7 november 2018

Tijd
19.30 – 20.00 uur inloop met koffie / thee
20.00 uur aanvang lezing
21.15 uur afsluiting met drankje

Plaats
Zeeuws Maritiem MuZEEum, Nieuwendijk 15 te Vlissingen

U kunt u aanmelden per email : vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl