donderdag 31 mei 2018

Verenigingsnieuws

Het belangrijkste nieuws van de afgelopen maanden was natuurlijk het bericht dat het voortbestaan van het muZEEum door de gemeente Vlissingen is gegarandeerd. Waar het College van B&W zich de laatste jaren voortdurend op de vlakte hield over dit onderwerp en onverdroten voortging op het pad der bezuinigingen, klaarde kort voor de verkiezingen de hemel plotseling blauw, verscheen de zon, begonnen de vogels te fluiten en bleek het muZEEum gered. De verantwoordelijke wethouder sprak over de Parel van Vlissingen die kan uitgroeien tot één van de mooiste musea van Nederland. 

Deze doorbraak kwam tot stand na langdurige en vaak moeilijke onderhandelingen tussen de gemeente en de directie en het bestuur van het muZEEum. Kern van de oplossing bleek een verschuiving van een groot deel van de subsidie naar een vaste begrotingspost. Volgens de wet heeft elke gemeentelijke overheid de plicht om goed te zorgen voor het culturele erfgoed binnen haar grenzen. Onderzoek in Vlissingen heeft uitgewezen dat de stad beschikt over een aanzienlijke hoeveel historische schatten, waaronder een groot deel van de collectie van het muZEEum. Er is nu, voor het grootste deel van het budget, een zogenaamde prestatie- of dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de gemeente. Daarbovenop zijn subsidies afgesproken van bijna een ton. Het muZEEum moet, als tegenprestatie,  wel een aantal extra diensten gaan uitvoeren, zoals het beheer van de Oostbeer en van de collectie moderne kunst die nu nog in de Willem III kazerne is opgeslagen. Ik denk dat ik namens elke vriend spreek wanneer ik directie en bestuur een dikke pluim geef voor hun inspanningen en creativiteit waarmee dit resultaat is bereikt!

Over de Vrienden gesproken: samen met tuinbedrijf Jan Pouwelse Groendoeners hebben we in het voorjaar de herinrichting van de museumtuin mogelijk kunnen maken. De vereniging verzorgde de financiën voor de aanschaf van materiaal, Pouwelse verrichtte belangeloos de werkzaamheden en de activiteitencommissie van de Vrienden zorgde voor de nodige ondersteunende spierkracht. 

Tot slot nog dit (ik blijf dat gewoon benadrukken): kent u mensen in uw familie-, vrienden- of kennissenkring die nog geen lid zijn? Kijk ze dan enigszins verbaasd aan, vertel dat ze dat eigenlijk niet kunnen maken en verwijs ze naar deze website waar je met een paar muisklikken lid kunt worden.

Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen
Peter van Druenen, voorzitter