woensdag 11 april 2018

Algemene ledenvergadering 30 mei 2018

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen nodigt u hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 30 mei 2018 om 19.00 uur in het muZEEum, Nieuwendijk 11, 4381 Vlissingen. De verschillende jaarverslagen zijn via deze pagina te downloaden. Zie de links in de agenda hieronder.

Agenda

1. Opening
2. Verslag Algemene Ledenvergadering van 24 mei 2017 (>> klik hier)
3. Ingekomen stukken
4. Jaarverslagen 2017 van
    a) penningmeester:
        - Jaarrekening 2017 (>> klik hier)
        - Toelichting jaarrekening 2017  (>> klik hier)
        - Begroting 2019 (>> klik hier)
    b) secretaris (>> klik hier)
    c) redactiecommissie Den Spiegel (>> klik hier)
    d) activiteitencommissie (>> klik hier)
5. Kascommissie
    a) verslag kascommissie (>> klik hier)
    b) benoeming nieuwe kascommissie
    c) decharge bestuur
6. Activiteiten 2017
7. Samenstelling bestuur. Er zijn momenteel geen vacatures.
8. Rondvraag

19.45 uur Pauze

Aansluitend lezing door Ruud Paesie:

De Nederlandse slavenhandel belicht vanuit een Vlissings perspectief

Ruud Paesie
In 1790 vertaalde de in Vlissingen geboren schrijfster Betje Wolff een boek tegen de slavernij van de Franse predikant Benjamin Frossard. Wolff was een abolitionist  en haar weerzin tegen de Vlissingse ‘slavenkoopers’ was zelfs zo groot dat zij lange tijd geen stap meer in haar geboortestad wilde zetten. Had Vlissingen in de achttiende eeuw zo’n slechte naam als stad van slavenhandelaren, dat ingeborenen er zelfs niet meer wilden komen? Het was toch immers Middelburg, van waaruit de grootste ‘slavencompagnie’ van Nederland opereerde.

Dr. Ruud Paesie (1956) promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie. Als honorary research fellow is hij momenteel verbonden aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam en publiceert over uiteenlopende maritiem-historische onderwerpen.

datum: woensdag 30 mei 2018
plaats: Tobagozaal van het MuZEEum
programma 20.00 uur: lezing de heer dr. Ruud Paesie