dinsdag 23 januari 2018

Nieuwjaarspraatje voorzitter Vrienden

Afgelopen vrijdag mocht ik weer wat vrolijks zeggen tijdens de nieuwjaarsreceptie van het muZEEum en de Vrienden van het muZEEum. Het was volle bak en voor mij een mooie gelegenheid om te vertellen hoe de politiek in Vlissingen denkt over cultuur in het algemeen en het muZEEum in het bijzonder. Het onderstaande is gebaseerd op de verkiezingsprogramma's of op hetgeen de verschillende fractievoorzitters mij vertelden.
Conclusie: op basis van de programma's hoeft het muZEEum zich geen zorgen te maken. Zeker wanneer er een college uitkomt van (in volgorde van de mate van sympathie voor het muZEEum) SGP, VVD, CDA, 50Plus, D66, GroenLinks, POV en PvdA. Stemmen maar!

ONDERZOEK
12 partijen onderzocht
7 partijen wel programma
5 (nog) niet: aangeschreven, één zonder reactie
8 noemen expliciet muZEEum, 3 dus niet
7 vinden dat het muZEEum moet blijven, één maakt voorbehoud
Dan de omschrijvingen in volgorde van de rapportcijfers die ik gaf (tussen haakjes)
(9) SGP: Onze partij gaat pleiten voor voldoende subsidie voor behoud van een volwaardig MuZEEum en woorden gebruiken als: “Dit museum ademt Vlissingen, als bezoeker inhaleer je Vlissingen! Dit museum, voor de 2e keer uitgeroepen tot leukste Zeeuwse uitje, verdient alle ondersteuning die het nodig heeft om een volwaardig en steeds uitdagend en vernieuwend museum te blijven voor jong en oud, Vlissinger en toerist”.
(8) VVD: Onze partij ziet het Zeeuws maritiem muZEEum als een parel van onze stad. Het muZEEum is van groot belang voor de economische spin-off van onze toeristische sector. Daarbij wordt in het muZEEum en de Kazematten o.a. het verhaal verteld van ons Vlissingens verleden, aan de hand van stadshistorische voorwerpen en objecten uit de maritieme geschiedenis van Zeeland. Vanzelfsprekend is het zaak dat het muZEEum steeds meer toegroeit naar cultureel ondernemerschap. Maar het muZEEum moet wel tijd krijgen om hiernaar toe te groeien.
(7) CDA: Het MuZEEum moet behouden blijven. Het is niet alleen een museum voor toeristen, maar er wordt ook veel gedaan aan educatie voor de scholen en het bewaart een deel van de historie van de stad en maakt die toegankelijk voor ons allen.
(7) 50plus: Behoud muZEEum en de Piek.
(7) D66: Wij gaan in ieder geval voor behoud van het MuZEEum, maar de resultaten van het SCEZ rapport moet ons meer duidelijkheid geven over wat dat inhoudt.
(7) GL: Culturele experimenten verdienen ondersteuning, zeker als dat samenwerking tussen culturele organisaties mogelijk maakt en/of nieuw en breder publiek trekt. Naast de ondersteuning van de basisinfrastructuur in onze gemeente (de Cultuurwerf met o.a. de Piek, Muzeeum, KipVis etc.) houden wij altijd budget beschikbaar voor de ondersteuning van nieuwe projecten.
(7) POV: Het mogelijk verdwijnen van muziekpodium de Piek, de onrust over exploitatie van het maritiem muZEEum én de onduidelijkheid over een adequate afstemming van regionaal cultuurbeleid met een eigen identiteit voor Vlissingen versterken die neerwaartse spiraal. Een verdergaande bezuiniging op kunst en cultuur is absoluut een verkeerd signaal en heeft een omgekeerd effect op de beoogde ontwikkeling van een toeristisch sterke stad.
(7) PvdA: De bestaande culturele voorzieningen, zoals poppodium De Piek, het MuZEEum en de festivals, behouden. Subsidies en faciliteiten daarvoor doelgericht inzetten, zodat het totale programma zich positief kan ontwikkelen.
(7) SP: Vlissingen is een maritieme stad en het muZEEum is hét maritiem museum van Zeeland. Door gebruik te maken van de naamsbekendheid van de Zeeuwse zeehelden en de verbinding te zoeken met het maritieme bedrijfsleven, kan het MuZEEum doorgroeien.
(5) CU: De toeristische mogelijkheden van Vlissingen als maritieme stad worden maximaal benut. Kunst en cultuur zijn voor kinderen en jongeren in Vlissingen toegankelijk om zo talent te kunnen ontdekken en ontwikkelen. Subsidies worden doelmatig ingezet.
(5) LPV: Dat onze partij vooralsnog het muZEEum wil behouden, zo mogelijk binnen een geïntegreerde organisatie en gecombineerde huisvesting waarbij verleden en toekomst een rol moeten krijgen en 1 dag per week gratis toegankelijk moet zijn.
(4) PSR: Cultureel ondernemerschap is niet weg te denken in onze gemeente.
Peter van Druenen
19 januari 2018