woensdag 3 januari 2018

50 Jaar Marinekazerne in Vlissingen en Blauwe Hap

Hierbij nodigen wij u uit voor de “Blauwe Hap” (nasi-maaltijd) en aansluitend een lezing op woensdag 7 februari 2018.
Locatie: Marine Kazerne, Oosterhavenweg 10, 4382 NK Vlissingen

Belangrijk: Identiteitsbewijs meenemen!

Programma:
Vanaf 17.00 uur: Inloop Marine Kazerne met drankje (fris, wijn of bier)
18.00 uur: Blauwe Hap, hierbij kan water gedronken worden. Bar is gesloten
19.00 uur: Naar aula koffie/ thee kan in de pantry verkregen worden.
19.30- 20.00 uur: Lezing door Ltz. Eric Veldhuizen, commandant Marine Kazerne over “ 50 jaar Marinekazerne in Vlissingen”. Er zal bij deze lezing niets verteld worden over de toekomst van de Marinierskazerne

Aan deze maaltijd/ lezing zijn kosten verbonden “Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief” en hun partners betalen € 17,50, introducés € 20,=.

U kunt onderstaande opgavenstrook opsturen naar “Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief”, p/a Ruys de Beerenbrouckstraat 20, 4384 ET Vlissingen. of vriendenmuzeeum@zeelandnet.nl onder vermelding van onderstaande gegevens.

Opgave vóór 17 januari 2018, betaling gelijktijdig op bankrek. NL76 INGB 0000330198 t.n.v. Ver. Vrienden van het MuZEEum en Gem. Archief”