donderdag 8 juni 2017

De Ruyter maakt muZEEum tot echt gezinsuitje

(Uit de PZC van donderdag 8 juni 2017)

VLISSINGEN - De titel muZEEum geeft al aan dat in het Vlissingse maritiem museum geen droge kost is te vinden. Met een nieuwe inrichting wil het muZEEum meer gezinnen trekken.
Rene Hoonhorst

Hét icoon van Vlissingen is Michiel de Ruyter. Het ligt dan ook voor de hand om de beroemdste zeeheld van Nederland tot uithangbord van het Zeeuws maritiem muZEEum te maken. En dat gaat het muZEEum ook doen, meldt conservator Pol Verbeeck, belast met de collectie en de coördinatie van activiteiten in het maritiem museum.

Pol Verbeeck speelt het spel 'Wie is het?' Op de achtergrond een zeeslag van Jan de Quelery.
Pol Verbeeck speelt het spel 'Wie is het?' Op de achtergrond een zeeslag van Jan de Quelery. © Lex De Meester

,,De Ruyter is natuurlijk al in onze collectie vertegenwoordigd, maar we willen hem een grotere rol geven en ons echt profileren als Michiel de Ruytermuseum.  De Ruyter is een icoon van Vlissingen en kan ook kinderen aanspreken. Dat willen we graag, want we hopen de komende jaren uit te groeien tot een topgezinsuitje", betoogt Verbeeck. De wisselexpositie van dit jaar, gewijd aan De Ruyters glorieuze 'tocht naar Chatham' precies 350 jaar geleden, leent zich prima om de twee doelstellingen met elkaar te verenigen.

Schilderijen , schaalmodellen en spel
Op de bescheiden tentoonstelling in de Pakhuizen zijn toepasselijke (reproducties van) schilderijen te zien van Willem Schellinks over de tocht naar Chatham en van Jan de Quelery van allerlei zeeslagen. Ook zijn er schaalmodellen van de schepen De Zeven Provinciën (admiraalsschip van De Ruyter) en De Walcheren (het enige Zeeuwse schip dat deelnam aan de tocht naar Chatham). Om kinderen de geschiedenis in te sleuren, is een animatiefilmpje geleend van het Rijksmuseum. In dik drie minuten wordt de historie daarin beeldend uit de doeken gedaan.

Het karakteristieke handschrift van De Ruyter zal de meeste kinderen worst wezen. Maar een kwartetspel en een speciale versie van het spel 'Wie is het?' moet hun belangstelling wekken, hoopt en verwacht Verbeeck. Beide spelen zijn ook voor volwassenen leuk om te doen. Al is het maar om de 'echte hoofdrolspelers' van de tocht naar Chatham te leren kennen. Want Michiel de Ruyter is met de pluimen gaan strijken, maar lag destijds ziek te bed op De Zeven Provinciën.

Kennis
Hij droeg het bevel over aan Willem van Ghent, maar ook die admiraal liet de kastanjes uit het vuur halen door lagere officiers. Zo werd de ketting in de rivier de Medway kapotgevaren door het onder bevel van Jan van Brakel staande schip De Vrede dan wel door een van De Vrede afkomstige brander.

Schilderij van Willem Schellink: Nederlandse vloot in de monding van de Medway. Het uit het Rijksmuseum afkomstige origineel van een ander schilderij van Schellink over de tocht naar Chatham komt in de nabije toekomst naar Vlissingen.
Schilderij van Willem Schellink: Nederlandse vloot in de monding van de Medway. Het uit het Rijksmuseum afkomstige origineel van een ander schilderij van Schellink over de tocht naar Chatham komt in de nabije toekomst naar Vlissingen. © Lex De Meester