maandag 9 januari 2017

Excursie 2017 naar Antwerpen op vrijdag 21 april

De reiscommissie heeft weer haar best gedaan om een mooie excursie samen te stellen. Eugeen van Mieghem( 1875- 1930), zoon van een caféhoudster op het Antwerpse Eilandje, bezocht de kunstacademie maar werd van de academie verwijderd door prof. Siberdt evenals destijds Vincent van Gogh 10 jaar daarvoor. Hij ging zich toeleggen op het tekenen en schilderen van havenarbeiders en voornamelijk Joodse emigranten die met de Red Star Line naar Amerika vertrokken. (voorafgaand aan de dagreis verzorgt Erwin Joos van het Eugeen van Mieghem museum op 1 febr. een lezing de Tobagozaal)

De reis zal plaats vinden op vrijdag 21 april 2017.

Programma:
Tijd
Activiteit
08.30 uur
Vertrek per bus vanaf het Theo van Doesburgcentrum
10.00 uur
Brasserie Stadscafé Antwerpen, koffie/ thee met iets lekkers
11.00- 13.00 uur
Eugeen van Mieghem Museum, rondleiding met gids en film.
13.00- 14.00 uur
Vrije tijd voor lunch op eigen gelegenheid
14.30 uur
Red Star Line Museum rondleiding met gids (1 groep)
15.00 uur
Rondleiding met gids (2 groepen)
Als afsluiting een diner in ’t Pakhuis, huisbrouwerij/brasserie
±22.00 uur
Verwachte thuiskomst
 

De kosten voor onze excursie bedragen voor leden en partnerleden € 80,=. De kosten voor introducés bedragen € 90,=. De kosten bestaan uit: bus, koffie/thee met iets lekkers, rondleidingen in het Eugeen van Mieghem Museum en in het Red Star Line Museum, diner in ’t Pakhuis, fooi voor de chauffeur. Niet inbegrepen zijn: Lunch en eventuele andere consumpties, WA- en Reisverzekering.

U kunt zich opgeven via de mail agdenexter@hetnet.nl. U krijgt na ontvangst van uw inschrijving een schriftelijke bevestiging. Hierna volgt de betaling, let u hierop! NB: de rondleiding in het Eugeen van Mieghem museum is moeilijk toegankelijk voor rolstoelen en rollators.

Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1 februari 2017

U wordt verzocht het verschuldigde bedrag na bevestiging van uw aanmelding over te maken op bankrekeningnummer NL64INGB0000382891 t.n.v. “Vrienden van het MuZEEum en Gemeentearchief Vlissingen” te Vlissingen, o.v.v. Dagreis 2017. Graag overmaken voor 21 februari 2017. Wanneer u de excursie annuleert voor 21 februari 2017, vindt er volledige restitutie plaats. Wanneer voor u in de plaats iemand anders mee gaat bent u verplicht dit te melden bij de reisleiding.

Wij hopen u op onze jaarlijkse excursie te mogen begroeten.
Heeft u vragen, stel ze aan ons.

Met vriendelijke groet,
mede namens  het bestuur van de “Vrienden van het MuZEEum en het Gemeentearchief”

Joke den Exter, Anna Blamanlaan 4, 4385 KK Vlissingen
tel. 0118 466862
agdenexter@hetnet.nl

Heleen Peters, Ruys de Beerenbrouckstraat 20, 4384 ET Vlissingen
tel 0118 4646483
hnpeters@zeelandnet.nl