zondag 17 januari 2016

Tentoonstelling: De Schat van Vlissingen

In het Zeeuws maritiem muZEEum te Vlissingen is de nieuwe tentoonstelling SCHAT VAN VLISSINGEN te zien. In deze expositie toont het muZEEum een selectie uit de eigen collectie. Bijna alle getoonde werken zijn eigendom van de gemeente Vlissingen.
De stad Vlissingen staat in Schat van Vlissingen centraal. De expositie toont het ware karakter van de stad aan zee: onvervalst maritiem. Het 700-jarig bestaan van Vlissingen is een mooie gelegenheid deze werken te tonen.

Uit het muZEEumdepot is werk van schilders in allerlei stijlen uit alle tijden gehaald, om zo de diversiteit van deze rijke schat van de gemeente Vlissingen te laten zien.

Schat van Vlissingen toont zeegezichten uit de Gouden Eeuw, woeste golven, donkere luchten, maar ook fijn geschilderde scheepsportretten en vele stadsgezichten. Werk van oude meesters zoals Arnoldus van Anthonissen, Philip van Macheren en Pieter van der Velde. Er is romantisch realisme van Eugène Wolters en het luminisme van de leden van de Kunstkring van het Zuiden: Gerard Jacobs en Gerard Bergsma. Een latere vertegenwoordiger, Frans Maas, schildert weer realistischer en gebruikt fellere kleuren voor de expressie.

Veel Vlissingers zullen de talrijke stadsgezichten uit de tentoonstelling interessant vinden. Straatjes en hoekjes uit vervlogen tijden zijn te zien, de oude Zeehondenwerf en havens die niet meer bestaan omdat ze lang geleden zijn gedempt. Ook hangt er een indrukwekkend schilderij van de in 1911 door brand zwaar beschadigde Sint Jacobskerk.

De tentoonstelling Schat van Vlissingen is te zien tot en met 27 maart 2016.