donderdag 24 september 2015

Symposium 'Vlissingen en ondernemen'

Bouw van de 'Batavia' op De Schelde. De opdrachtgever was de Rotterdamse 
Lloyd. Tewaterlating: 7 april 1883. Opgeleverd 30 juni 1883. 
Bron Gemeentearchief Vlissingen, fotocollectie nr. FA15244
Vlissingen viert dit jaar 700 jaar stadsrechten en heeft een geschiedenis waar je U tegen zegt! In dit kader organiseren Gemeentearchief en Bibliotheek van Vlissingen vier symposia, waarvan wij hiermee de derde editie presenteren.
Deze vindt plaats op donderdag 24 september 2015 in het Stadhuis, Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen. Het begint om 13.30 uur. Vlissingen verzette altijd de bakens als het economische tij daar om vroeg. Hoe deed men dat en welke risico's werden hierbij genomen? Hoe hielden betrokkenen zich onder die ondernemingsgeest en hoe zit het met het ondernemen nu?

In drie lezingen wordt economisch Vlissingen tot leven gebracht. Sprekers op dit symposium zijn:

Dr. Willem van den Broeke
Provincie in de periferie of provincie met potentie?
De economische geschiedenis van de provincie Zeeland werd in de negentiende en twintigste eeuw gekenmerkt door een aantal creatieve initiatieven van (lokale) ondernemers. In de eenentwintigste eeuw is er van die ondernemingen echter geen spoor meer te bekennen. Kan een historische analyse van deze ontwikkelingen een bijdrage leveren aan de verklaring van deze negatieve trend?
Willem van den Broeke (1941) studeerde Algemene Economie aan de toenmalige Nederlandsche Economische Hogeschool te Rotterdam. In 1985 promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit op een proefschrift getiteld De financiën en de financiers van de Nederlandse spoorwegen (1837-1890). In 2005 verscheen van zijn hand (in samenwerking met dr. Paul Brusse): De economische geschiedenis van Zeeland (1800-2000) Provincie in de periferie. In deel IV van de Geschiedenis van Zeeland (2014) verzorgde hij het hoofdstuk over de Zeeuwse economie in de periode 1850- heden. Sinds 1 september 2005 is hij als Associate Professor geschiedenis verbonden aan het University College Roosevelt (Department Arts and Humanities).

Dr. Ruud Paesie
Mercatores Atlantici. Vlissingen, havenstad van initiatiefrijke ondernemers
In de vroegmoderne tijd hebben Vlissingse ondernemers een initiërende rol gespeeld bij de Nederlandse expansie in de Atlantische wereld. Gedreven door politieke en economische motieven wisten zij niet alleen kolonies in Amerika te stichten, maar liberaliseerde zij uiteindelijk ook de Atlantische handelsvaart. Dat proces verliep niet zonder slag of stoot en daarbij gingen Luctor en Mercator vaak hand in hand.
Dr. Ruud Paesie (1956) is maritiem historicus. In 1997 lokaliseerde hij in de Malediven de wrakresten van het Zeeuwse VOC-schip Ravesteyn en schreef daarover. Hij promoveerde in 2008 aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika. In de afgelopen jaren publiceerde hij een flink aantal maritiem-historische studies. Zijn laatste boek: Geschiedenis van de MCC, opkomst, bloei en ondergang verscheen vorig jaar.

Dr. Jan Zwemer
Werkverschaffing en ‘self-help’. Plaatselijke oplossingen voor het werkloosheidsprobleem in het negentiende-eeuwse Walcheren, met name in de vroege jaren veertig.
De vroege jaren 1840 vormen een vrij onbekend stukje geschiedenis. Een toenemende werkloosheid riep reacties op, zoals die van de sociaal-voelende Middelburger F. van Sorge die in de Vlissingsche Courant het keiharde vrijhandelsliberalisme bekritiseerde. Zowel Vlissingen als Middelburg en het platteland kenden initiatieven tot werkverschaffing. Geldelijke steun zonder tegenprestatie werd, anders dan in de twintigste eeuw, niet wenselijk gevonden - ook niet door Van Sorge. Zwemer legt verbanden met onder meer migratie en family survival strategies, vergelijkt stad en platteland, en geeft suggesties voor nader onderzoek.
Jan Zwemer (1960) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in 1992 op het proefschrift In conflict met de cultuur. De bevindelijk gereformeerden en de Nederlandse samenleving in het midden van de twintigste eeuw. Hij is sinds 1993 freelance historisch onderzoeker, tekstcorrector en publicist. Hij schreef boeken en artikelen over de sociale en godsdienstige geschiedenis in Zeeland vanaf circa 1840. Hij was ook redacteur van deel IV van de Geschiedenis van Zeeland.

Na dit symposium volgt nog één bijeenkomst. Op woensdag 28 oktober over
Vlissingen en Oorlog (in de Marinekazerne van Vlissingen).
Reserveer deze datum in uw agenda!

Datum 24 september 2015 
Heeft u belangstelling voor dit symposium?
Meld u dan aan door overmaking van 5 euro op bankrekening NL40RABO0349339112 t.n.v. Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres.

Aanvang: 13.30 uur
Plaats: Stadhuis van Vlissingen
Toegangsprijs: Euro 5,00
(incl. consumptie) Uw aanmelding wordt bevestigd

Eind dit jaar komt er een speciaal geïllustreerd Vlissingen-nummer van het Zeeuws Tijdschrift
over de symposia, waarin alle bijdragen samengevat zijn opgenomen.