dinsdag 7 juli 2015

Tentoonstelling: 'De fles. Een zoektocht naar het stadswapen van Vlissingen'

In het Gemeentearchief Vlissingen is in het kader van Vlissingen 700 van 8 juli - 29 oktober 2015 de tentoonstelling te zien getiteld: De fles. Een zoektocht naar het stadswapen van Vlissingen. De opening van deze tentoonstelling door burgemeester Letty Demmers vindt plaats op dinsdag 7 juli 2015 in het gemeentearchief in de Hellebardierstraat. U bent van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen. De foto-expositie geeft door de eeuwen heen de verbeelding van de fles in het stadswapen van Vlissingen weer.

Programma
16.30 uur    Welkom door gemeentearchivaris Ad Tramper
16.35 uur    Lezing Jaap Zondervan: DE VLISSINGSE FLES, mythen, legenden, romantiek en misverstanden.
16.55 uur    Toespraak burgemeester Letty Demmers
17.00 uur    Opening, bezichtiging expositie, drankje en hapje

Toelichting
De oudste afbeelding van het stadswapen van Vlissingen dateert uit 1367! Het stadsarchief van Antwerpen heeft namelijk een brief (charter) van het stadsbestuur van Vlissingen uit die tijd bewaard. Onder aan die brief hangt het zegel met het stadswapen van Vlissingen: een fles, ja zelfs een pelgrimsfles. Het is aannemelijk dat het stadswapen gelijk of kort na het verkrijgen van stadsrechten in 1315 al in gebruik is genomen.

De fles, het stadswapen van Vlissingen kom je overal tegen: op gebouwen, op poorten, op vaandels, bij festiviteiten, op plattegronden, in het muZEEum, op briefpapier, als zegel, als stempel, als wegmarkering, op glazen, op sigarenbandjes, op herdenkingsborden, op vlaggen, in het gemeentearchief, op schilderijen, op ordonnanties, op asbakken, op de burgemeestersketting, op het wagenpark van de gemeente Vlissingen, als straatnaam, als gevelsteen en als huisnaam.

Bij het op zoek gaan naar de fles in deze tentoonstelling, dwaal je dan ook door heel de stad. Bij de tentoonstelling hoort een catalogus en is er in Den Spiegel, het verenigingsblad van de Vrienden van het muZEEum en het Gemeentearchief Vlissingen een artikel opgenomen getiteld Vlissingen en de fles. Dit blad is verkrijgbaar in de studiezaal van het gemeentearchief en kost 4 euro.
De expositie is onderverdeeld in 7 onderwerpen: gemeentebestuur en personeel, gebouwen, objecten, evenementen, verenigingsleven, plattegronden en prentbriefkaarten.

Openingstijden
De tentoonstelling is te zien van 8 juli – 29 oktober 2015. Openingstijden: ma-do, van 09.00-16.30 uur. De tentoonstelling is gratis te bezichtigen.
Gemeentearchief Vlissingen : informatiecentrum stadsgeschiedenis
Postadres: Breewaterstraat 8b, 4381 JX  Vlissingen
Bezoekadres: Hellebardierstraat 2 te Vlissingen
Tel: 0118-487331, Fax: 0118-430537
E-mail: gemeentearchief@vlissingen.nl
Website: www.gemeentearchiefvlissingen.nl