vrijdag 26 juni 2015

Symposium: Vlissingen en Bouwen

In het kader van 700 jaar Vlissingen organiseren Gemeentearchief en Bibliotheek van Vlissingen vier symposia over belangrijke thema's in de geschiedenis van deze stad. Op vrijdagmiddag 26 juni 2015 vindt de tweede bijeenkomst plaats in het Arsenaaltheater.

Sprekers op dit tweede symposium zijn:

Ronald den Broeder
De klassieke periode
In dit gedeelte komt het bouwen in Vlissingen van de Middeleeuwen tot Jugendstil aan de orde. In Vlissingen zijn veel mooie voorbeelden te vinden van de Europese bouwstijlen als gotiek, renaissance, barok en classicisme. De nadruk ligt bij deze lezing op de woonhuisarchitectuur. In dit overzichtje zal ook Vlissings bekendste stadspaleis, het van Dishoeckhuis niet ontbreken. Ronald den Broeder (59 jr.) is bouwhistoricus en oud-gemeenteraadslid. Heeft diverse bouwhistorische onderzoeken verricht in Vlissingse monumenten. Hij is werkzaam geweest in verschillende maatschappelijke functies en volkshuisvesting en is op dit moment o.a. werkzaam voor de gemeentelijke monumentencommissie.

Johan de Koning
Groei en scheiding
Net als vele andere plaatsen in Nederland groeide ook Vlissingen na WO2 uit tot een stedelijk gebied. Vanwege de omvang van de oorlogsschade omarmde men er het eigentijdse modernisme als maatgevende bouwstijl. Zo ontstond een fraaie analogie met Rotterdam: een nieuw stad rondom een nieuwe haven. Maar in tegenstelling tot de Maasstad is Vlissingen ook een badplaats. Arbeidersstad met een bruisend weemoedig randje. Met het modernisme sloeg ook de scheiding der functies toe en daardoor werd Vlissingen op zijn minst vier steden: de stad rond de haven, de oude stad, de strandstad en de woonwijkstad. Tevens drukten formeel aangestelde of zelfbenoemde stadsbouwmeesters hun stempel op de architektuur van de stad. Achtereenvolgens: van Walcheren vader en zoon Jobse, afgewisseld door de uit Amsterdam geëmigreerde Piet Götzen en Hans Slemmer, en daarna de romantische Rotterdammer Ashok Bhalotra. Om nog maar te zwijgen van andere zwaargewichten uit den lande, die hun bijdrage aan individuele gebouwen leverden. Wat je van ver haalt lijkt altijd lekker, maar levert het de stad ook wat op? Architekt Johan de Koning (1962) zal ingaan op die vraag, aan de hand van een paar voorbeelden. Naast zijn ontwerpwerk voor Laboratorium voor Architektuur in Middelburg, geeft hij ook les op verschillende onderwijsinstituten en werkt hij mee aan onderzoeksprogramma's aan buitenlandse architektuur opleidingen. Hij publiceerde over verschillende Zeeuwse architekten en schrijft regelmatig voor Zeeuws Tijdschrift en Tijdschrift Zeeland. Voor Omroep Zeeland maakte hij samen met Rebecca van Wittene twee tv series over hedendaagse architektuur in de provincie, die via Jan van Damme ook in de PZC te volgen was.

Wytze Patijn
De mooiste boulevard van Nederland
Het zal gaan over het ontstaan van die lange boulevard en hoe deze in drie delen aan elkaar is 'gesmeed'. Vervolgens geeft Patijn een beeld van recente ontwikkeling en van de grote schaalverschillen die de huidige boulevard kenmerken. Tenslotte zal hij ook speciaal aandacht geven aan de beeldkwaliteit bij verdere groei en ontwikkeling. Wytze Patijn (1947, Rotterdam) was van 1993 tot 1995 hoogleraar Architectonisch Ontwerpen aan de TU van Delft. Vervolgens bekleedde hij vijf jaar de functie van Rijksbouwmeester. Van 2006 tot november 2010 was hij decaan van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Daarnaast werkte hij als architect bij KuiperCompagnons in Rotterdam. In 2010 werd Patijn stadsbouwmeester van Delft. Bij de renovatie van het stadhuis van Vlissingen in 2004-2005 was hij de eindverantwoordelijk architect.

Na dit symposium volgen nog twee andere bijeenkomsten. Op donderdag 24 september (let op: dag eerder dan eerst aangekondigd) over Vlissingen en Ondernemen (in het stadhuis) en op woensdag 28 oktober over Vlissingen en Oorlog (in de Marinekazerne van Vlissingen).
Reserveer deze data in uw agenda!

Datum 26 juni 2015
Heeft u belangstelling voor dit symposium? Meld u dan aan door overmaking van 5 euro op bank-
Aanvang: 13.30 uur rekening NL40RABO0349339112 t.n.v. Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen onder vermelding van uw naam, adres en e-mailadres.
Plaats: Arsenaaltheater, Arsenaalplein 1, 4381 BL Vlissingen.
Toegangsprijs: € 5,00 Uw aanmelding wordt bevestigd.
Eind dit jaar komt er een speciaal geïllustreerd Vlissingen-nummer van het Zeeuws Tijdschrift over de symposia, waarin alle bijdragen samengevat zijn opgenomen